Aktuality

19.01.2023
České VRT součástí plánů rozvoje střední Evropy
Projekt českých vysokorychlostních tratí (VRT) sahá daleko za naše hranice. Důkazem je podpis memoranda mezi Správou železnic, polskou společností CPK a zástupci projektu Rail Baltica. Iniciativa má za cíl vybudovat až 4500 km vysokorychlostních tratí v oblasti Trojmoří. Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda v minulých dnech zajistil také podporu kvalitnějšího přeshraničního spojení u německého spolkového ministerstva dopravy.
14.12.2022
Spustili jsme už druhý portál GIS pro veřejnost!
Správa železnic spustila geografický informační systém (GIS) pro VRT Moravská brána I. Vysokorychlostní trať mezi Prosenicemi a Hranicemi je již druhým úsekem, který si může veřejnost prohlédnout do detailu. Na portále je zveřejněný poslední technický návrh, který tým přípravy VRT opakovaně konzultoval se samosprávami i obyvateli v okolí připravované trati. Návrh bude pravidelně aktualizován podle postupu projekčních prací. Ty realizuje sdružení v čele s AFRY CZ.
09.12.2022
Správa železnic zahájila projekční práce na dalším úseku sítě vysokorychlostních tratí
Příprava nových vysokorychlostních tratí (VRT) nadále zrychluje. Správa železnic uzavřela další smlouvu na projekční práce, tentokrát pro VRT Vysočina fáze I. Dokumentaci pro územní rozhodnutí úseku mezi Velkou Bíteší a Brnem připraví společnost AFRY VRT Brno. Stavební práce by na této trati měly být zahájeny v roce 2028.
05.12.2022
Geodetické práce na trase VRT Světlá nad Sázavou – Velká Bíteš
Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na geodetické práce na trase RS1 VRT Světlá nad Sázavou – Velká Bíteš. Cílem je vytvoření geodetického podkladu pro dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu VRT Vysočina fáze II.
02.11.2022
Průzkumné geologické práce pro VRT Krušnohorský tunel
V souvislosti s pokračující přípravou vysokorychlostní trati RS4 v úseku Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN, bude společnost AZ GEO, s.r.o. provádět průzkumné geologické práce v okolí budoucí tratě. Průzkumné geologické práce se provádějí za účelem získání informací o inženýrsko-geologických, hydrogeologických a geotechnických podmínkách horninového prostředí v daném území. Provedení těchto prací je nutností pro získání poznatků pro potřeby projektování vysokorychlostní tratě.
01.11.2022
Správa železnic hledá projektanta pro vysokorychlostní trať v Praze
Správa železnic vyhlásila další veřejnou zakázku na dodavatele dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro novou síť vysokorychlostních tratí. Projektant připraví technický návrh v pořadí již osmého úseku sítě, a to mezi pražskými Vršovicemi a Běchovicemi.
25.10.2022
Prezentační den Správy železnic
Zajímá vás, jak budou vypadat budoucí vysokorychlostní tratě u nás? Jaké bude jejich technické řešení a jak vůbec bude fungovat provoz na nich? Přijďte se zeptat odborníků na Prezentační den Správy železnic, který se uskuteční 2. listopadu 2022 v Informačním centru Správy železnic na pražském hlavním nádraží. Budeme vás tam očekávat mezi 15:00 a 18:00. Prezentační dny se budou opakovat každou první středu v měsíci ve stejném čase. Těšíme se na vás.
30.09.2022
Příprava VRT v Praze pokračuje
Správa železnic vypsala veřejnou zakázku pro trasu RS 1 VRT Praha-Vršovice – Praha-Běchovice. Jejím předmětem je stanovení rozsahu geodetických prací, které budou použity pro vyhotovení podkladu pro projektovou přípravu vysokorychlostních tratí.
21.09.2022
Reakce na článek „Vysokorychlostní trať a vodní nádrž Vrchlice“
Správa železnic se při přípravě vysokorychlostních tratí (VRT) potýká s řadou nepřesností ve veřejném prostoru, které následně ovlivňují projednatelnost záměru při komunikaci se samosprávami, možnými dotčenými majiteli pozemků či širokou veřejností. Proces přípravy VRT Praha – Brno byl nepřesně popsán také v článku serveru Seznam Zprávy. Detaily proto uvádíme na pravou míru v níže uvedeném článku.
21.09.2022
Správa železnic představuje na veletrhu InnoTrans práce na vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan
Společný česko-německý projekt vysokorychlostní trati (VRT) z hlavního města do Ústí nad Labem a Drážďan představuje Správa železnic na tradičním železničním veletrhu InnoTrans v Berlíně. Informační stánek je součástí expozice Svobodného státu Sasko a Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Největším lákadlem projektu je příprava Krušnohorského tunelu, který bude s délkou až 30 kilometrů nejdelší ve střední Evropě.