Aktuality

21.09.2022
Reakce na článek „Vysokorychlostní trať a vodní nádrž Vrchlice“
Správa železnic se při přípravě vysokorychlostních tratí (VRT) potýká s řadou nepřesností ve veřejném prostoru, které následně ovlivňují projednatelnost záměru při komunikaci se samosprávami, možnými dotčenými majiteli pozemků či širokou veřejností. Proces přípravy VRT Praha – Brno byl nepřesně popsán také v článku serveru Seznam Zprávy. Detaily proto uvádíme na pravou míru v níže uvedeném článku.
21.09.2022
Správa železnic představuje na veletrhu InnoTrans práce na vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan
Společný česko-německý projekt vysokorychlostní trati (VRT) z hlavního města do Ústí nad Labem a Drážďan představuje Správa železnic na tradičním železničním veletrhu InnoTrans v Berlíně. Informační stánek je součástí expozice Svobodného státu Sasko a Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Největším lákadlem projektu je příprava Krušnohorského tunelu, který bude s délkou až 30 kilometrů nejdelší ve střední Evropě.
13.09.2022
Vysokorychlostní tratě mají nový Facebook!
S cílem zlepšení komunikace přípravy VRT spustila Správa železnic novou Facebook stránku s názvem „Vysokorychlostní tratě ČR“. Práce na nové páteři veřejné dopravy pokročily do projekční fáze a stávající skupina na této sociální síti již přestávala vyhovovat potřebám komunikace s veřejností.
26.08.2022
Reakce na článek týdeníku Respekt „Supervlak do stanice Touha“
Správa železnic se při přípravě vysokorychlostních tratí (VRT) potýká s řadou nepřesností ve veřejném prostoru, které následně ovlivňují projednatelnost záměru při komunikaci se samosprávami, možnými dotčenými majiteli pozemků či širokou veřejností. Řadu nepravdivých informací a nepřesností jsme zaznamenali také v článku týdeníku Respekt, týkající se právě přípravy VRT. Vybraná závažná tvrzení v článku uvádíme níže na pravou míru.
25.08.2022
Vysokorychlostní trať mezi Prahou a Lovosicemi zná svého projektanta
Správa železnic uzavřela smlouvu s dodavatelem dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) úseku vysokorychlostní trati (VRT) Podřipsko. Projektanti kromě dokumentace zpracují také záměr projektu, podklady pro proces posouzení vlivů stavby na životní prostředí EIA a digitální model tratě ve standardu BIM. Ve výběrovém řízení uspělo sdružení firem vedené společností METROPROJEKT Praha. Úsek po svém spuštění zkrátí jízdní dobu mezi Prahou a Ústím nad Labem o téměř 30 minut.
11.08.2022
Správa železnic uzavřela smlouvu s vítězem architektonické soutěže na terminál Roudnice nad Labem VRT
Vítězem architektonicko-urbanistické soutěže na podobu a řešení terminálu vysokorychlostní železnice u Roudnice nad Labem se stala kancelář Rusina Frei architekti. Autoři soutěžního návrhu jej nyní dopracují a připraví technické řešení terminálu v dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR).
15.07.2022
Na hranických viaduktech se dokončuje stavebně technický průzkum
V těchto dnech provádí Správa železnic kopané sondy s cílem ověřit rozměry a celkový stav viaduktů. Aktuálně probíhá také vyhodnocování vzorků v laboratoři.
07.07.2022
Geodetické práce pro VRT Vysočina fáze I
V kontextu s pokračující přípravou VRT v úseku Velká Bíteš – Brno budou pořizovány širší mapové podklady v rámci geodetických prací. Tyto podklady jsou potřebné pro navržení přesného technického řešení trati.
29.06.2022
Správa železnic získala z programu CEF dotace pro projektování VRT
Správa železnic pokračuje v úspěšném získávání dotací z Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF). V první výzvě programu v novém dotačním období 2021–2027 bylo úspěšných devět jejích projektů. Dotace v celkové výši 7,9 miliardy korun podpoří několik projektů modernizace železniční infrastruktury, instalaci zabezpečení ETCS na koridorových tratích a přípravu vysokorychlostních tratí.
21.06.2022
Přírodovědný průzkum pro Krušnohorský tunel
Aktuálně probíhají práce na přírodovědném průzkumu, biologickém hodnocení a migrační studii pro pokračující přípravu budoucí novostavby trati RS 4 v úseku Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN.