Podkladové studie

Územně technické studie, vyhledávací studie nebo inženýrsko-environmentální studie. Původní dokumenty, které předcházely studiím proveditelnosti, si můžete prohlédnout přímo na této stránce.

Tyto materiály jsou do jisté míry již překonané. Posloužily ale jako podklad pro studie proveditelnosti. Územně technické, ale i vyhledávací studie měly za úkol najít vhodné trasy, kterými by mohla procházet budoucí vysokorychlostní železnice. Identifikovaly kolizní místa v území a hledaly způsoby, jak nové tratě zapojit do těch stávajících. Na rozdíl od studií proveditelnosti se tyto materiály zpravidla nezabývaly ekonomickou stránkou navržených řešení.