VRT Praha

Vysokorychlostní železnice v pražském uzlu naváže na připravovanou VRT Polabí, která zajišťuje napojení dalších úseků z východní části Česka. Novostavba dvoukolejné trati mezi stanicemi Praha-Vršovice a Praha-Běchovice bude procházet složitým prostředím městské zástavby, projektanti tak kladou důraz na soulad nové železnice s existujícími stavbami v území.

Součástí projektu je také výstavba čtvrté koleje z Běchovic do Libně a realizace tzv. Jahodnické spojky, která umožní bezproblémový průjezd mezi nákladními obvody obou železničních stanic. VRT Praha tak posílí kapacitu pražského uzlu nejen pro vysokorychlostní tratě, ale i pro konvenční osobní a nákladní dopravu. V neposlední řadě vznikne v rámci tohoto úseku také zázemí pro údržbu vysokorychlostních souprav ve Strašnicích.

 

Rychlé spojení:  

RS 1 VRT Praha – Brno – Ostrava – Polsko

Úsek: 

Praha-Vršovice – Praha-Běchovice

Délka: 

12 km

Maximální rychlost: 

240 km/h

Provoz: 

osobní vysokorychlostní vlaky
osobní vlaky tažené lokomotivou rychlostí 200 až 230 km/h

 

Mapa VRT Praha

CO CHYSTÁME? KDY SE MŮŽETE ZAPOJIT?

  • Stojíme o dialog s vámi, občany i všemi zainteresovanými subjekty, protože hledáme řešení, které bude ku prospěchu všech.
  • Hledáme podněty, jak by mělo nové propojení a jeho okolí vypadat.
  • Nabízíme příležitosti k vašemu zapojení v různých fázích projektu.

 

Fáze přípravy Harmonogram Příležitosti k setkání
Zahajujeme projekční přípravu. Listopad 2023 Úvodní jednání se zainteresovanými subjekty.
Představujeme vysokorychlostní železnici, hledáme impulsy pro rozvoj území. Prosinec 2023
Leden 2024
Panelové diskuse s veřejností.Pocitová mapa.Výstava o VRT v Česku.
Diskutujeme o variantách zasazení VRT do krajiny. Únor 2024 Plánovací workshop se zainteresovanými subjekty.
Projektujeme vybranou variantu VRT, připravujeme širší územní koncept. Březen 2024
Duben 2024
Květen 2024
Konzultace projektového týmu se zainteresovanými subjekty.
Představujeme urbanistické návrhy šité na míru. Červen 2024 Panelová diskuse s veřejností.Plánovací procházky územím.
Finalizujeme technický návrh VRT a urbanistickou studii. Červenec 2024
Srpen 2024
Září 2024
Mapový portál k připomínkám veřejnosti.Výstava o projektu VRT Praha.