Projednání

mapa
18.01.2023
Osek nad Bečvou
V Oseku nad Bečvou se členové týmu přípravy vysokorychlostních tratí setkali s panem starostou, některými zastupiteli a jedním zástupcem z řad občanů. Diskutovalo se o výstavbě VRT Moravská brána I a vedením trati v okolí obce. Následovaly otázky, které se mimo jiné týkaly výkupu některých konkrétních pozemků.
18.01.2023
Prosenice
Další v řadě projednávání aktuální situace v přípravě VRT Moravská brána I zavedlo tým Správy železnic do Prosenic v Olomouckém kraji. Zúčastnil se ho pan starosta a zastupitelé obce.
10.01.2023
Chlumec
Ve městě Chlumci přivítali zástupce týmu přípravy VRT paní starostka, členové zastupitelstva a zástupci Fóra občanů Chlumecka (FOCH). Společně diskutovali nad aktuálním stavem příprav vysokorychlostní trati Praha - Drážďany.
09.01.2023
Panenské Břežany, Veliká Ves
Pravidelné informace o novinkách a postupu přípravy VRT přijeli představit zástupci týmu VRT i do Panenských Břežan, které reprezentoval pan starosta a pan místostarosta. Setkání se zúčastnil rovněž pan starosta Veliké Vsi.
09.01.2023
Odolena Voda
Další obcí, kterou navštívil tým přípravy vysokorychlostních tratí začátkem roku, byla Odolena Voda.
06.01.2023
Hovorčovice
Experti z týmu přípravy vysokorychlostní trati Praha – Drážďany přijeli o novinkách informovat také pana starostu, místostarostu a zastupitele obce Hovorčovice.
05.01.2023
Nová Ves
Do Nové Vsi zavítali zástupci týmu vysokorychlostních tratí hned v počátku roku. Přivítal je pan starosta s paní místostarostkou, kterým byl představen aktuální stav příprav VRT Podřipsko.
05.01.2023
Ledčice
Hned v začátku nového roku zástupci Správy železnic tým VRT vyjeli na setkání se zastupiteli obce Ledčice, aby prezentovali aktuální stav příprav vysokorychlostní tratě Praha – Ústí nad Labem - Drážďany.
07.12.2022
Modřice
Tým VRT se zúčastnil veřejného představení budoucí vysokorychlostní tratě v okolí Modřic. Zúčastnili se nejen zastupitelé, ale v hojném počtu i široká veřejnost. Pro úsek VRT Jižní Morava již projektanti zpracovávají dokumentaci pro územní rozhodnutí.
16.11.2022
Hradec Králové
Tým přípravy VRT ze Správy železnic navštívil Hradec Králové, kde představil projekt vysokorychlostní tratě výboru Královéhradeckého kraje. Přítomni byli členové výboru a hosté.