Soutěžní zadání

Soutěž o návrh byla vyhlášena jako anonymní, jednofázová, otevřená, architektonicko-urbanistická. Soutěžní zadání bylo rozdělené na dvě části, projektovou a ideovou.

Projektová část soutěžního návrhu

Koncepce urbanistického, architektonického, technického, dopravního, environmentálního a krajinářského řešení:

 • objektu Terminálu;
 • zastřešení a přístupu na nástupiště;
 • parkovacího domu, parkoviště, stanoviště autobusů, taxi a odstavu kol, včetně všech souvisejících komunikací, zpevněných a nezpevněných ploch;
 • silničního mostu přes koridor VRT a silnici číslo II/240 do Roudnice nad Labem, v prostoru železničního koridoru a Terminálu, 
 • veřejného prostranství a sadových úprav v okolí těchto staveb a jejich začlenění do krajiny;
 • střediska údržby pro trať VRT Podřipsko;
 • související technické infrastruktury.
   

Ideová část soutěžního návrhu

Koncepce urbanistického, architektonického, technického, dopravního a krajinářského řešení:

 • silničního napojení Terminálu komunikacemi vedoucími k dálnici D8;
 • možného funkčního využití a prostorového uspořádání zastavitelného i nezastavěného území v širším řešeném území (rozvinout potenciál projektové části);
 • související technické infrastruktury.
   

Termíny soutěže

3. 9. 2021 Vyhlášení soutěže
29. 11. 2021 Odevzdání soutěžních návrhů
10. 1. 2022 Hodnoticí zasedání komise

 

Kompletní zadání včetně všech příloh je k dispozici na profilu zadavatele