Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín – Praha-Letiště Václava Havla

Aktuální stadium

Investor připravuje dokumentaci pro územní rozhodnutí. Z mezinárodní architektonické soutěže vzešel vítězný návrh na stanici Praha-Veleslavín, který bude směrodatný pro podobu všech ostatních stanic a zastávek.

Přínosy

 • napojení mezinárodního letiště na železnici
 • ve stanici Praha-Veleslavín přímý přestup na metro linky A (stanice Nádraží Veleslavín)
 • zvýšení traťové rychlosti na 80 km/h
 • dopravní terminál Praha-Dlouhá Míle s P+R parkovištěm (až 2000 parkovacích míst) a přímými přestupy na tramvaj a autobus
 • zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení prostupnosti území


Hlavní součásti

 • připojení druhé koleje, modernizace a elektrifikace stávající jednokolejné trati v délce 3,8 km
 • obnovení zastávky Praha-Liboc
 • zahloubení stanice Praha-Veleslavín
 • posun stanice Praha-Ruzyně do nové polohy za křížením s Drnovskou ulicí
 • vybudování nové podzemní stanice Praha-Letiště Václava Havla
 • novostavba dvoukolejné trati v délce 5,5 km v úseku Praha-Ruzyně – Praha-Letiště Václava Havla
 • vybudování nové zastávky Praha-Dlouhá Míle s návazností na P+R
 • nahrazení železničních přejezdů mimoúrovňovými kříženími


Architektonická soutěž na stanici Praha-Veleslavín

Na konci roku 2019 vybrala mezinárodní porota vítězný návrh architektonické soutěže na stanici Praha-Veleslavín a doporučila jej k realizaci. Investor zvolil toto řešení poprvé v historii. Vítězný návrh účelně řeší železnici v návaznosti na metro i její další přímé vazby na okolí. Vybrané prvky navíc budou použity jako jednoticí design v dalších stanicích a zastávkách trati Praha – Kladno.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 22 návrhů. Autory toho vítězného jsou Dalibor Hlaváček a Zuzana Kučerová z pražského studia idhea architekti. Dynamický tvar budovy i její konstrukce jsou inspirovány rychlostí vlakové dopravy. Hlavním cílem architektů bylo zajistit logickou a jednoduchou provázanost nádraží s pěší, cyklistickou, veřejnou hromadnou a automobilovou dopravou.

Vizualizace celkového pohledu na budoucí stanici Praha-Veleslavín

Důležitým prvkem návrhu jsou ekologické aspekty s ohledem na měnící se klima městského prostředí. Budova i její okolí jsou navrženy tak, aby přirozeně zadržovaly vodu a vytvářely prostředí pro rozmanité ekosystémy. Součástí konceptu je využití vzrostlých stromů, zelených střech, popínavých rostlin, přirozených průsaků, akumulace a znovuvyužití dešťové vody.

Vizualizace nástupišť v budoucí stanici Praha-Veleslavín

Dopravní terminál Dlouhá Míle

V místě křížení Pražského okruhu s dálnicí D7 vznikne rozsáhlý přestupní terminál Dlouhá Míle. Jeho těžištěm bude železniční zastávka v otevřeném zářezu. Nad ní budou umístěny zastávky meziměstských i příměstských autobusů a v jejím okolí vznikne parkoviště P+R s uvažovanou kapacitou přes 1000 osobních aut při úrovňovém parkování, popřípadě až 2000 aut při vybudování parkovacích domů.

Vizualizace - Dlouhá míle

Napojení trati na Letiště Václava Havla

Z Dlouhé Míle se dvoukolejná trať stočí k terminálům 1 a 2 ruzyňského letiště a ve vlastním areálu před terminály se zanoří pod zem do koncové stanice se dvěma kusými kolejemi obklopujícími jediné ostrovní nástupiště. Z něj se cestující dostanou pomocí podchodů k oběma terminálů, přičemž zejména přístup do terminálu 2 bude velmi krátký.

Situační schéma - Vedení trati na letiště bude řešeno v podzemí