Modernizace Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice

Aktuální stav

Je dopracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí a je požádáno o územní rozhodnutí. 

Popis stavby

Celá stavba zapadá do urbanistické studie Hradčanská. Jedná se o modernizaci úseku Výstaviště – Dejvice, který bude zdvoukolejněn a elektrifikován. Povrchově povede pouze lokalitou Stromovky, následně vlaky vjedou do hloubeného tunelu a nové hloubené železniční stanice Praha-Dejvice. Ta bude napojena přímo na stanici metra Hradčanská. Stávající výpravní budova bude opuštěna. Součástí stavby je zrušení všech železničních přejezdů.

Přínosy

  • zvýšení traťové rychlosti až na 120 km/h
  • přímý přestup na metro linky A ve stanici Praha-Dejvice
  • zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení prostupnosti území
  • zrušení železničních přejezdů
     

Hlavní součásti

  • připojení druhé koleje, modernizace a elektrifikace stávající jednokolejné trati
  • rozšíření stávajícího drážního tělesa tak, aby vyhovovalo dvoukolejnému profilu
  • zahloubení stanice Praha-Dejvice
  • nahrazení železničních přejezdů mimoúrovňovými kříženími