Rekonstrukce ŽST Bystřice pod Hostýnem

Stavba "Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ je dopravní stavbou, jejímž základním účelem je rekonstrukce Žst. Bystřice pod Hostýnem spočívají v zajištění zvýšené bezpečnosti cestující veřejnosti včetně zajištění bezbariérových přístupů, ve zvýšení traťové rychlosti projíždějících vlaků, ve zvýšení bezpečnosti železničního provozu, v zajištění spolehlivého železničního provozu, v zajištění odpovídajících pracovních podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy a také ve splnění požadavků platné legislativy. Cílem stavby je také optimalizace prostor výpravní budovy tak, aby odpovídala požadavkům moderní vlakové dopravy.

Základní přehled o stavební akci

  • Stupeň dokumentace v režimu BIM: DUSP a PDPS,
  • Celkové investiční náklady: 540 mil. Kč,
  • Zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.,
  • SOD podepsána: 3/2020,
  • Dokončení projektu: 11/2021,
  • Termín stavby: 15. 8. 2021 - 23. 6. 2023.

Plnění procesu BIM

  • Projekční program: Bentley MicroStation,
  • Společné datové prostředí: Bentley ProjectWise,
  • Další „BIM technologie“: 3D laserové skenování & mračna bodů.

Podrobný popis cílů BIM projektu

V dokumentu: Rekonstrukce žst Bystřice pod Hostýnem.pdf

Files to download

Rekonstrukce žst Bystřice pod Hostýnem (299.2 kB) pdf