Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm

Stavba "Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm“ je dopravní stavbou, jejímž základním účelem je rekonstrukce železniční stanice Rožnov pod Radhoštěm spočívají v zajištění zvýšené bezpečnosti cestující veřejnosti včetně zajištění bezbariérových přístupů, ve zvýšení bezpečnosti železničního provozu, v zajištění spolehlivého železničního provozu, v zajištění odpovídajících pracovních podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy a také ve splnění požadavků platné legislativy.

Základní přehled o stavební akci

  • Stupeň dokumentace v režimu BIM: DUSP,
  • Celkové investiční náklady: 157 mil. Kč,
  • Zpracovatel: Sudop Brno, s.r.o.,
  • SOD podepsána: 6/2020,
  • Dokončení projektu: 10/2021.

Plnění procesu BIM

  • Projekční program: Autodesk Civil 3D,
  • Společné datové prostředí: AspeHub.

Podrobný popis cílů BIM projektu

V dokumentu: Rekonstrukce žst Rožnov pod Radhoštěm.pdf

Files to download

Rekonstrukce žst Rožnov pod Radhoštěm (298.7 kB) pdf