Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov

Revitalizace tratě Oldřichov u Duchcova - Litvínov navazuje na požadavky koncepce dopravy Ústeckého kraje, v jehož zájmu je zavedení osobních vlaků z jižní části Ústeckého kraje do krajského města Ústí nad Labem, které jsou lokálním centrem, a zároveň významným zdrojem pracovních příležitostí. Současně dojde odstraněním propadů rychlosti na železničních přejezdech a zvýšením traťové rychlosti ke zkrácení cestovních dob v úseku Oldřichov u Duchcova - Litvínov. Hlavním smyslem stavby je dokončení elektrizace celé trati a současně zvýšení traťové rychlosti tak, aby se trať stala podstatně atraktivnější především z hlediska osobní dopravy.

Základní přehled o stavební akci

  • Stupeň dokumentace v režimu BIM: DSPS,
  • Celkové investiční náklady: 1 548 438 327 Kč,
  • Zpracovatel: Skanska a.s.,

Plnění procesu BIM

  • Projekční program: Autodesk Civil 3D,
  • Společné datové prostředí: Proconom.

Podrobný popis cílů BIM projektu

V dokumentu: Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov.pdf

Files to download

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov (287.5 kB) pdf