Digitální technická mapa železnic - formát ŽXML

Správa železnic, státní organizace, vytváří v rámci projektu Digitální Technické Mapy Železnice (DTMŽ) nový výměnný formát pro práci s geodetickou dokumentací. Tento formát souvisí se zavedením Digitální Technické mapy krajů zákonem č. 47/2020 Sb., a vyhláškou č. 393/2020 Sb. Veškerá geodetická data budou Správou železnic od zprovoznění IS DTMŽ přijímána výhradně v tomto formátu.

Výměnný formát ŽXML byl navržen jako standardizovaný formát pro výměnu dat IS DTMŽ mezi provozovatelem IS DTMŽ (Správa železnic, státní organizace) a partnery, kteří z IS DTMŽ čerpají data nebo pro IS DTMŽ data pořizují (geodetické firmy). Obsah vychází z logického datového modelu (LDM) IS DTMŽ a struktura z výměnného formátu JVF DTM (https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx).

Pro všechny objekty IS DTMŽ je použita stejná konvence zápisu XSD souborů jako v JVF.

Struktura všech objektů, atributů a použitých číselníků je stanovena přiloženými soubory. V současné době je platná verze ŽXML odpovídající LDM DTMŽ v.1.3.0.2, která vychází z JVF verze 1.4.2.3.

Vnitřní struktura adresáře ZXML odpovídá adresářové struktuře JVF. Nad rámec této struktury jsou zde:

Vzorove_objekty_ukazka_v1_2_1 – vzorové XML pro dva objekty DTMŽ

Zxml_1_2_1/objekty_sz – obsahuje předpisy datové struktury ve formátu XSD pro objekty nad rámec vyhlášky dle vnitřních předpisů Správy železnic.

Zxml_1_2_1/common/ Atributy_sz.xsd – popis atributů a povolených hodnot nad rámec vyhlášky dle vnitřních předpisů Správy železnic

Předpisy datové šablony ve formátu XSD uloženy ve složce zxml_1_2_1/objekty obsahují objekty definované vyhláškou, a to včetně rozšíření o atributy požadované nad rámec DTM vnitřními předpisy Správy železnic.

Files to download

ZXML (3.7 MB) zip
LDM_1.3.0.2 (2.7 MB) xlsx
LDM_DTMZ_ISTEM_v1.3.0.2 (1.7 MB) txt
Pomucka_cteni_LDM_ISTEM (58.4 kB) docx