Přejít k obsahu

Číslování železničních přejezdů

Jednou z priorit Správy železnic je zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech. V této souvislosti byl navržen systém číslování, který umožňuje jejich jednotnou, jednoduchou a jednoznačnou identifikaci. V případě nehody nebo překážky na přejezdu jsou tak vytvořeny podmínky k zastavení železničního provozu v daném traťovém úseku na základě informace podané veřejností. Systém je v provozu od 1. srpna 2009.

Nově zavedený systém je jednotný pro železniční přejezdy, které se nacházejí:

 • na dráze celostátní a na drahách regionálních ve vlastnictví státu,
 • na drahách regionálních nevlastněných státem,
 • na vlečkách.

Přejezdy na vlečkách v uzavřených areálech nejsou číslovány. Rovněž nejsou číslovány přechody v železničních stanicích, které nejsou označeny výstražným křížem.

Vlastní číslování přejezdů

Každý železniční přejezd na dráze celostátní a na drahách regionálních ve vlastnictví státu má přidělené svoje číslo. Tvar čísla je v případě přejezdu na dráze vlastněné státem P1, P2, P3 až P9000. V případě železničního přejezdu na regionální dráze nevlastněné státem má přiřazené číslo přejezdu tvar P9001 až P9999. V případě železničního přejezdu na vlečce má označení tvar P10000 až P99999, tedy pětimístné číslo.

Umístění čísla

Číslo je jedinečné a nezaměnitelné. Je napsáno černým písmem na bílé samolepicí reflexní fólii, která se nachází:

 • u přejezdů zabezpečených pouze výstražným křížem nebo přejezdovým zabezpečovacím zařízením mechanickým na rubové straně ramene každého výstražného kříže,
 • u přejezdů zabezpečených přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným bez závor nebo se závorami na rubové straně světelné skříně, a to na všech výstražnících.


Odpovědnost

Za centrální evidenci požadovaných informací o přejezdech má odpovědnost Správa železnic. Za zajištění samolepicích fólií v předepsaném tvaru a barevném provedení odpovídají jednotliví vlastníci drah, kteří taktéž zodpovídají za nalepení čísla na předepsané místo a za kontrolu správnosti osazení či případné obnovování a doplňování samolepicích fólií s přidělenými čísly. Dále jednotliví vlastníci drah zodpovídají  za správnost údajů a jejich včasnou aktualizaci, kterou musí provést okamžitě po provedení změn oznámením na ředitelství Správy železnic podle přidělených pokynů.

Postup při vzniku potřeby zastavit železniční provoz na přejezdu:

 1. Osoba, která zjistí potřebu zastavit železniční provoz (např. řidič auta uvízlého na přejezdu), zavolá na některou z tísňových linek 112 nebo 150.
 2. Volající sdělí operátorovi záchranného systému číslo přejezdu.
 3. Zástupce integrovaného záchranného systému zavolá podle tabulky výpravčímu (dispečerovi) a sdělí mu požadavek na zastavení železničního provozu
 4. Výpravčí (dispečer) identifikuje podle tabulky konkrétní přejezd a traťový úsek a učiní nutná opatření.


Postup při podezření na nesprávnou funkci zabezpečovacího zařízení:

 1. Osoba, která se domnívá, že železniční přejezd vybavený zabezpečovacím zařízením vykazuje nesprávnou činnost, zavolá na tísňovou linku 112 nebo 150.
 2. Operátorovi tísňové linky sdělí číslo přejezdu a podezření na přejezd v poruše a požádá ho o předání informace příslušnému dopravnímu zaměstnanci.
 3. Zástupce integrovaného záchranného systému zavolá podle tabulky výpravčímu (dispečerovi) a sdělí mu požadavek na prověření funkčnosti železničního přejezdu.