Přejezdy v číslech

Přehled o železničních přejezdech a přechodech na železničních drahách s právem hospodaření Správy železnic, státní organizace za rok 2020.

Aktualizováno k 31. 12. 2020
 

Řádek Vykazované údaje Jednotka   Počet
1 Počet přejezdů celkem kus 7 784
1.2 Přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem kus 3 571
1.3 Přejezdy zabezpečené přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZZ) kus 4 213
4 Přejezdy zabezpečené světelným PZZ kus 3 909
4.1 PZS se závorami kus 1 542
4.2 PZS bez závor kus 2 367
5 Přejezdy zabezpečené mechanickým PZZ kus 288
5.1 PZM obsluhované na dálku kus 59
5.2 PZM obsluhované místně kus 229
5.3 PZM obsluhované kombinovaně kus 0
6 PZM 2 (přejezdy trvale opatřeny uzamyk. zábranou, odstraňovanou na požádání) kus 109
7 PZZ ostatní (jednodrátové, otočné, posuvné závory) kus 16
8.1 Přejezdy na silnicích I. třídy kus 162
8.2 Přejezdy na silnicích II. třídy kus 564
8.3 Přejezdy na silnicích III. třídy kus 1461
8.4 Přejezdy na místních komunikacích kus 1 783
8.5 Přejezdy na účelových komunikacích kus 3 814
9 Celkový počet přejezdových konstrukcí kus 8 866
9.1 Přejezdové vozovky z pryžových konstrukcí kus 2 566
9.2 Přejezdové vozovky z železobetonových konstrukcí kus 1 491
9.3 Železobetonové zádlažbové konstrukce kus 1 748
9.4 Přejezdové vozovky z plastbetonových konstrukcí kus 183
9.5 Přejezdové vozovky živičné kus 1 798
9.6 Ostatní (nezahrnuté + nové) kus 1 080
10 Zrušené přejezdy ve sledovaném roce kus 37
10.1 Z toho dočasně kus 1
11 Prodané přejezdy ve sledovaném roce kus 0
12 Nově zřízené přejezdy ve sledovaném roce kus 13
12.1 Z toho dočasně kus 9
13 Závorářské stanoviště ve stavu odvětví TH počet 20
14 Přejezdy s trv. omez. největší traťové rychlosti z důvodů rozhledových poměrů počet 668