Seznam přejezdů

Souhrnné tabulky s čísly železničních přejezdů Správy železnic a jejich zeměpisnými polohami.

Upozornění

V tabulce železničních přejezdů se vyskytují přejezdy, které mají více řádků (např. P7). To je způsobeno různými vlastníky daných kolejí (kolej Správy železnic, kolej vlečkaře, apod.).
Údaj uvedený v prvním řádku takového přejezdu je údaj o koleji v majetku ČR (a správě Správy železnic) a za správnost GPS souřadnice v tomto případě Správa železnic ručí.
U kolejí mimo správu Správy železnic je geometrická poloha poskytnuta vlastníkem koleje a Správa železnic za tento údaj neručí.

Files to download

Seznam železničních přejezdů Správy železnic (aktualizováno k 17. 5. 2021) (496.4 kB) ods
Seznam železničních přejezdů Správy železnic (aktualizováno k 17. 5. 2021, formát PDF) (1.4 MB) pdf