Tiskové oddělení Správy železnic
V pracovních dnech po 17. hodině a během víkendů a svátků prosím využívejte uvedené telefonní číslo pouze v případě závažných mimořádností na železnici.
Telefon: +420 601 380 700 (SMS nezasílejte) E-mail: press@spravazeleznic.cz