Studentská kategorie

Tato kategorie je určená výhradně pro studenty do 25 let, kteří se mohou svými snímky chopit libovolné kategorie.

Inspirujte se předchozími ročníky, vytvářejte nové, unikátní pohledy na svět železnice, zkuste objevit takové úhly pohledu, které před vámi ještě nikdo nevyzkoušel. Jste nová generace plná tvůrčího potenciálu.

Pamatujte ale i vy, že svět železnice není pouze o samotných vlacích, i když ty jsou samozřejmě jeho nedílnou součástí, ale že naše společnost obhospodařovává především infrastrukturu a technologie zajišťující přepravu po kolejích. Pronikněte pod povrch klasických krajinek s vlaky a tvořte se zcela novým, neotřelým pohledem na tuto tematiku.

 

Garanti kategorie

  • Fotoinstitut.cz