Úsek ekonomický

Kancelář náměstka generálního ředitele pro ekonomiku
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Aleš Krejčí náměstek generálního ředitele  
Sekretariát   ENsek@spravazeleznic.cz
+420 222 335 753 
Odbor finanční
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Jan Příleský ředitel odboru prilesky@spravazeleznic.cz
+420 972 235 876
Ing. Janka Pilveinová vedoucí odd. finančních operací pilveinova@spravazeleznic.cz
+420 972 235 226
Ing. Petr Mareš vedoucí odd. mimořádných událostí a škod maresp@spravazeleznic.cz
+420 972 235 425 
Ing. Robert Nachtman, MBA vedoucí odd. závazků a pohledávek  nachtmanR@spravazeleznic.cz
+420 972 246 418 
Ing. Stanislav Dudek vedoucí odd. metodiky ekonomických úloh dudeks@spravazeleznic.cz
+420 972 235 874
Ing. Miloš Procházka vedoucí odd. kontrolingu prochazka@spravazeleznic.cz
+420 972 235 482
Ing. Stanislav Dudek vedoucí odd. kalkulací a cen dudeks@spravazeleznic.cz
+420 972 235 874
Odbor ekonomiky
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Miloš Machek ředitel odboru machek@spravazeleznic.cz
+420 972 235 497 
Ing. Petr Mizera vedoucí odd. plánu a reportingu mizera@spravazeleznic.cz
+420 972 235 873
Ing. Ladislav Kuna vedoucí odd. sumarizačních úloh kunal@spravazeleznic.cz
+420 972 246 528
Ing. Libor Zikl vedoucí odd. ekonomiky Brno zikll@spravazeleznic.cz
+420 972 626 001
Ing. Katarína Hrochová vedoucí odd. ekonomiky Hradec Králové hrochova@spravazeleznic.cz
+420 972 341 001
Ing. Květoslav Pěcha vedoucí odd. ekonomiky Olomouc pechak@spravazeleznic.cz
+420 972 740 503
Ing. Lenka Jíchová vedoucí odd. ekonomiky Ostrava jichova@spravazeleznic.cz
+420 720 957 576
Ing. Lenka Nováková vedoucí odd. ekonomiky Plzeň novakoval@spravazeleznic.cz
+420 972 524 183
Ing. Jana Kolesniková vedoucí odd. ekonomiky Praha kolesnikovaj@spravazeleznic.cz
+420 972 226 420
Ing. Blanka Lipperová vedoucí odd. ekonomiky Ústí nad Labem lipperova@spravazeleznic.cz
+420 972 424 313
Odbor dotačního managementu EU
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Tomáš Čoček, Ph. D.        ředitel odboru cocek@spravazeleznic.cz
+420 235 810
Mgr. Radka Šnajdrová vedoucí odd. externího financování snajdrova@spravazeleznic.cz
+420 972 235 268
Ing. Martin Kavka vedoucí odd. dotačního příležitostí kavkam@spravazeleznic.cz
Odbor vnitřní správy
Jméno Funkce Kontakt
JUDr. Jan Blecha  ředitel odboru blechaja@spravazeleznic.cz
+420 972 246 445
Václav Hruška vedoucí odd. vnitřní správy hruska@spravazeleznic.cz
+420 972 235 468 
Petr Oupický vedoucí odd. autoprovozu oupicky@spravazeleznic.cz
+420 972 235 885 
Mgr. Jan Klozar vedoucí odd. spisové služby klozar@spravazeleznic.cz
+420 972 235 455
Odbor prodeje a pronájmu
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Jakub Červenka  ředitel odboru cervenka@spravazeleznic.cz
+420 972 235 579
JUDr. Karel Ort vedoucí odd. prodeje majetku ort@spravazeleznic.cz
+420 972 235 571
Ing. Ondřej Vala vedoucí odd. nabývání majetku a technické podpory valao@spravazeleznic.cz
+420 972 235 426
Mgr. Radana Man vedoucí odd. obchodního využití majetku man@spravazeleznic.cz
+420 605 230 806
Ing. Alice Bílková vedoucí odd. bytového hospodářství bilkova@spravazeleznic.cz
+420 972 235 235
Odbor informatiky
Jméno Funkce Kontakt
Ing. David Miklas ředitel odboru miklasd@spravazeleznic.cz
+420 972 235 250 
Tomáš Hanák vedoucí odd. IT architektury hanakt@spravazeleznic.cz
+420 972 235 855
Ing. Martin Novák vedoucí odd. serverů a klientských IT zařízení novak@spravazeleznic.cz
+420 972 235 355
Ing. Zbyněk Krupař vedoucí odd. softwarových aplikačních služeb krupar@spravazeleznic.cz
+420 972 235 655
Ing. Tomáš Vostřel vedoucí odd. projektů IT a HelpDesku vostrel@spravazeleznic.cz
+420 972 235 755
Ing. Martin Srbecký  vedoucí odd. softwarových infrastrukturních služeb srbecky@spravazeleznic.cz
+420 972 524 037
Ing. Petr Drozd vedoucí odd. SAP drozd@spravazeleznic.cz