Úsek generálního ředitele

Samostatné oddělení podpory vedení organizace
Jméno Funkce Kontakt
Bc. Vojtech Jaruška vedoucí oddělení jaruska@spravazeleznic.cz
+420 972 235 597
Ing. Jiří Boháček pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) bohacek@spravazeleznic.cz
+420 972 235 613
JUDr. Daniel Kövešlygety pověřenec pro compliance koveslygetyd@spravazeleznic.cz
Odbor personální
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Pavel Koucký ředitel odboru koucky@spravazeleznic.cz
+420 972 235 601
Ing. Evžen Pospíšil vedoucí odd. personálního pospisil@spravazeleznic.cz
+420 972 235 603 
Ing. Hana Kohoutová vedoucí odd. mzdového kohoutovah@spravazeleznic.cz
+420 972 235 282
Ing. Jitka Češková vedoucí odd. vzdělávání ceskova@spravazeleznic.cz
+420 972 235 604
Odbor interního auditu
Jméno Funkce Kontakt
Mgr. Karel Peška, MBA ředitel odboru peskak@spravazeleznic.cz
+420 972 235 558
Ing. Jiří Novák vedoucí odd. ekonomického auditu novakji@spravazeleznic.cz
+420 972 235 677
Ing. Libor Králík vedoucí odd. provozního auditu kralik@spravazeleznic.cz
+420 972 235 676
Ing. Markéta Štrajtová vedoucí odd. rizik strajtova@spravazeleznic.cz
+420 972 235 361
     
Odbor mezinárodních vztahů
Jméno Funkce Kontakt
Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. ředitel odboru cech@spravazeleznic.cz
+420 972 235 430
Ing. Petr Provazník vedoucí odd. mezinárodních projektů provaznikp@spravazeleznic.cz
+420 972 235 696
Ing. Jakub Dufek vedoucí odd. mezinárodní spolupráce dufekj@spravazeleznic.cz
+420 972 235 695
Bc. Martin Král vedoucí odd. podpory mezinárodní komunikace kralm@spravazeleznic.cz
+420 972 235 856
     
Odbor právních činností
Jméno Funkce Kontakt
JUDr. Marcel Baťha ředitel odboru batha@spravazeleznic.cz
+420 972 235 445
Mgr. Ondřej Bidrman vedoucí odd. vymáhání pohledávek bidrman@spravazeleznic.cz
+420 972 235 586
Mgr. Jan Čermák vedoucí odd. podpory investičních a majetkových činností cermakj@spravazeleznic.cz
+420 972 235 294
Mgr. František Chabičovský vedoucí odd. drážního práva a legislativy chabicovsky@spravazeleznic.cz
+420 972 741 736
     
Odbor strategie
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Jiří Pavel, Ph.D. ředitel odboru pavelj@spravazeleznic.cz
Ing. Jiří Pálka vedoucí odd. řízení projektů palka@spravazeleznic.cz
Doc. Dr. Roman Štěrba vedoucí odd. koncepce a strategie sterbar@spravazeleznic.cz
+420 972 244 277
Ing. Alex Bém, MBA vedoucí odd. strategie obchodních činností bem@spravazeleznic.cz
Odbor komunikace
Jméno Funkce Kontakt
Bc. Kateřina Šubová ředitelka odboru subova@spravazeleznic.cz
+420 972 235 779
Mgr. Radka Pistoriusová vedoucí odd. tiskové pistoriusova@spravazeleznic.cz
+420 972 235 716
Bc. Eva Matějková vedoucí odd. marketingu matejkovae@spravazeleznic.cz
+420 972 235 717
Marek Illiaš vedoucí odd. pro komunikaci s veřejností illias@spravazeleznic.cz
+420 972 235 718
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Jméno Funkce Kontakt
Mgr. Ing. Vladimír Abraham ředitel odboru abraham@spravazeleznic.cz
+420 972 241 440
Mgr. Jan Kopecký vedoucí odd. prevence hybridních hrozeb kopeckyjan@spravazeleznic.cz
+420 972 241 407
Ing. Radim Pittner vedoucí odd. ochrany kritické infrastruktury pittner@spravazeleznic.cz
+420 972 632 724
Ing. Jiří Šimánek vedoucí odd. požární prevence simanek@spravazeleznic.cz
+420 972 241 449