Správa webu a logomanuál

Správa webového obsahu

Gestorem webového obsahu je odbor komunikace.
Pro bližší informace kontaktujte:

Daniel Sechter, sechter@spravazeleznic.cz
T +420 972 235 771; M +420 607 056 390

nebo

Tomáš Johánek, johanek@spravazeleznic.cz
T +420 972 235 777; M +420 607 057 175

Logo Správy železnic, státní organizace
 


Nové logo je chráněno autorskými a licenčními právy. Jeho zneužití je právně postižitelné.
Jakákoliv aplikace loga Správy železnic, státní organizace musí být schválena.
Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Správy železnic bude postupně upraven tak,
aby byl v souladu s novým názvem organizace, ale veškerá pravidla aplikací popsaná v současném manuálu jsou i nadále v platnosti.
Pro bližší informace kontaktujte:

Šárka Bérová, berova@spravazeleznic.cz
T +420 972 235 859; M +420 724 977 823

nebo

Rebecca Novotná, novotnare@spravazeleznic.cz
T +420 972 235 772; M +420 725 398 456

Soubory ke stažení

Barevné CMYK.zip zip
Barevné EPS.zip zip
Jednobarevné.zip zip
Grafický manuál.pdf pdf