Správa webu a logomanuál

Správa webového obsahu

Gestorem webového obsahu je odbor komunikace.
Pro bližší informace kontaktujte:

Daniel Sechter, sechter@spravazeleznic.cz
T +420 972 235 771; M +420 607 056 390

Jáchym Míček, E micekj@spravazeleznic.cz
T +420 972 235 721; M +420 607 154 642

Tomáš Johánek, johanek@spravazeleznic.cz
T +420 972 235 777; M +420 607 057 175

Luděk Mach, E machlu@spravazeleznic.cz
T +420 972 235 722; M +420 720 029 273

Logo Správy železnic, státní organizace
 


Nové logo je chráněno autorskými a licenčními právy. Jeho zneužití je právně postižitelné.
Jakákoliv aplikace loga Správy železnic, státní organizace musí být schválena.
Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Správy železnic bude postupně upraven tak,
aby byl v souladu s novým názvem organizace, ale veškerá pravidla aplikací popsaná v současném manuálu jsou i nadále v platnosti.
Pro bližší informace kontaktujte:

Rebecca Novotná, novotnare@spravazeleznic.cz
T +420 972 235 772; M +420 725 398 456

Soňa Košťálová, E kostalovas@spravazeleznic.cz
M +420 725 349 568

Soubory ke stažení

Barevné PANTONE (39.8 kB) zip
Barevné CMYK.zip (66.8 kB) zip
Barevné EPS.zip (64.7 kB) zip
Jednobarevné.zip (168.6 kB) zip
Grafický manuál Správy železnic.pdf (18.8 MB) pdf
Jednotná pravidla pro tvorbu videa.pdf (5.4 MB) pdf
Šablona pro tvorbu videa.zip (285.6 MB) zip
Pravidla a tisková data pro tvorbu videí Správy železnic.zip (133.0 MB) zip
Základní pravidla pro znak HZS Správa železnic.pdf (555.1 kB) pdf
Tisková data znaku HZS Správy železnic.zip (129.0 kB) zip