Přejít k obsahu

Přejezdy v číslech

Přehled železničních přejezdů a přechodů na železničních drahách s právem hospodaření Správy železnic za rok 2021.

Aktualizováno k 31. 12. 2021
 

Řádek Vykazované údaje Jednotka   Počet
1 Počet přejezdů celkem kus 7 734
1.2 Přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem kus 3 486
1.3 Přejezdy zabezpečené přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZZ) kus 4 248
4 Přejezdy zabezpečené světelným PZZ kus 3 974
4.1 PZS se závorami kus 1 611
4.2 PZS bez závor kus 2 363
5 Přejezdy zabezpečené mechanickým PZZ kus 265
5.1 PZM obsluhované na dálku kus 47
5.2 PZM obsluhované místně kus 218
5.3 PZM obsluhované kombinovaně kus 0
6 PZM 2 (přejezdy trvale opatřeny uzamyk. zábranou, odstraňovanou na požádání) kus 105
7 PZZ ostatní (jednodrátové, otočné, posuvné závory) kus 9
8.1 Přejezdy na silnicích I. třídy kus 161
8.2 Přejezdy na silnicích II. třídy kus 562
8.3 Přejezdy na silnicích III. třídy kus 1452
8.4 Přejezdy na místních komunikacích kus 1 789
8.5 Přejezdy na účelových komunikacích kus 3 770
9 Celkový počet přejezdových konstrukcí kus 8 803
9.1 Přejezdové vozovky z pryžových konstrukcí kus 2 714
9.2 Přejezdové vozovky z železobetonových konstrukcí kus 1 531
9.3 Železobetonové zádlažbové konstrukce kus 1 634
9.4 Přejezdové vozovky z plastbetonových konstrukcí kus 195
9.5 Přejezdové vozovky živičné kus 1 721
9.6 Ostatní (nezahrnuté + nové) kus 1 008
10 Zrušené přejezdy ve sledovaném roce kus 52
10.1 Z toho dočasně kus 7
11 Prodané přejezdy ve sledovaném roce kus 4
12 Nově zřízené přejezdy ve sledovaném roce kus 6
12.1 Z toho dočasně kus 4
13 Závorářské stanoviště ve stavu odvětví TH počet 17
14 Přejezdy s trv. omez. největší traťové rychlosti z důvodů rozhledových poměrů počet 669