Přejezdy v číslech

Přehled o železničních přejezdech a přechodech na železničních drahách s právem hospodaření Správy železnic, státní organizace za rok 2019.

Aktualizováno k 31. 12. 2019
 

Řádek Vykazované údaje Jednotka   Počet
1 Počet přejezdů celkem kus 7 825
1.2 Přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem kus 3 658
1.3 Přejezdy zabezpečené přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZZ) kus 4 167
4 Přejezdy zabezpečené světelným PZZ kus 3 863
4.1 PZS se závorami kus 1 475
4.2 PZS bez závor kus 2 388
5 Přejezdy zabezpečené mechanickým PZZ kus 281
5.1 PZM obsluhované na dálku kus 64
5.2 PZM obsluhované místně kus 217
5.3 PZM obsluhované kombinovaně kus 0
6 PZM 2 (přejezdy trvale opatřeny uzamyk. zábranou, odstraňovanou na požádání) kus 105
7 PZZ ostatní (jednodrátové, otočné, posuvné závory) kus 23
8.1 Přejezdy na silnicích I. třídy kus 162
8.2 Přejezdy na silnicích II. třídy kus 569
8.3 Přejezdy na silnicích III. třídy kus 1464
8.4 Přejezdy na místních komunikacích kus 1 774
8.5 Přejezdy na účelových komunikacích kus 3 856
9 Celkový počet přejezdových konstrukcí kus 8 904
9.1 Přejezdové vozovky z pryžových konstrukcí kus 2 360
9.2 Přejezdové vozovky z železobetonových konstrukcí kus 1 396
9.3 Železobetonové zádlažbové konstrukce kus 1 804
9.4 Přejezdové vozovky z plastbetonových konstrukcí kus 157
9.5 Přejezdové vozovky živičné kus 1 882
9.6 Ostatní (nezahrnuté + nové) kus 1 305
10 Zrušené přejezdy ve sledovaném roce kus 38
11 Prodané přejezdy ve sledovaném roce kus 0
12 Nově zřízené přejezdy ve sledovaném roce kus 7
13 Závorářské stanoviště ve stavu odvětví TH počet 23
14 Přejezdy s trv. omez. největší traťové rychlosti z důvodů rozhledových poměrů počet 833