Seznam přejezdů

Souhrnné tabulky s čísly železničních přejezdů Správy železnic a jejich zeměpisnými polohami.

Upozornění

V tabulce železničních přejezdů se vyskytují přejezdy, které mají více řádků (např. P7). To je způsobeno různými vlastníky daných kolejí (kolej Správy železnic, kolej vlečkaře, apod.).
Údaj uvedený v prvním řádku takového přejezdu je údaj o koleji v majetku ČR (a správě Správy železnic) a za správnost GPS souřadnice v tomto případě Správa železnic ručí.
U kolejí mimo správu Správy železnic je geometrická poloha poskytnuta vlastníkem koleje a Správa železnic za tento údaj neručí.

Soubory ke stažení

Seznam železničních přejezdů Správy železnic (aktualizováno k 9. 11. 2020, formát PDF) ($mathTool.roundTo(1, $scaledSize) GB)
Seznam železničních přejezdů Správy železnic (aktualizováno k 9. 11. 2020, formát ODS) ($mathTool.roundTo(1, $scaledSize) GB)