Nelez na odstavené vagóny ani sloupy, zasáhne tě elektrický proud!