Centrální dispečerské pracoviště Přerov

 

Vítejte na stránkách Centrálního dispečerského pracoviště Přerov
 

Základním posláním CDP Přerov je v určeném obvodu zabezpečovat přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením drážní dopravy dle § 2, odst. 3 a 4, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační jednotka CDP Přerov vznikla 1. 1. 2011 a v současné době zabezpečuje řízení provozu na 520 kilometrech železničních tratí, 68 železničních stanicích a 49 železničních zastávkách na území Moravy a Slezska. Dispečerský aparát operativního řízení pokrývá 3123 kilometrů železničních tratí.


Adresa:

Správa železnic, státní organizace
Centrální dispečerské pracoviště Přerov
Tovární 3286

750 02 Přerov 

Telefon: 972 734 301
E-mail:
ePodatelnaCDPPRE@szdc.cz

Pracovní doba podatelny:

Pondělí - 7.00 - 15.00
Úterý - 7.00 - 15.00 
Středa - 7.00 - 15.00
Čtvrtek - 7.00 - 15.00
Pátek - 7.00 - 13.30