Oblastní ředitelství Hradec Králové

Pronájem, prodej nemovitostí

Majetkové oddělení:

  • sjednává a realizuje smlouvy na pronájem nebytových prostor a pozemků
  • připravuje podklady pro odkup zbytného nemovitého majetku, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Správy železnic, státní organizace

Zájemci o uzavření nájemní smlouvy případně o odkup nemovitosti si mohou podat písemnou žádost, formou přiloženého tiskopisu. Vyplněnou žádost zašle zájemce na adresu uvedenou v tiskopisu. Po projednání a schválení jednotlivými správami OŘ Hradec Králové je uzavřena nájemní smlouva, v případě prodeje zpracovány a zaslány podklady k dalšímu vyřízení na Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace, Praha.

 

Majetkové oddělení   ePodatelnaORHKR@szdc.cz

Soubory ke stažení

Žádost o prodej pro fyzické osoby doc
Žádost o pronájem pro fyzické osoby - nebytové prostory doc
Žádost o pronájem pro fyzické osoby - pozemky doc
Žádost o pronájem pro podnikatele - nebytové prostory doc
Žádost o pronájem pro podnikatele - pozemky doc
Žádost o převod pro podnikatele doc