Oblastní ředitelství Plzeň

Prodeje a pronájmy majetku

Odbor obchodních činností zajišťuje pronájem pozemků a nebytových prostor, tj.majetku České republiky s právem hospodaření Správy železnic, státní organizace v působnosti Oblastního ředitelství Plzeň. Pro případy prodeje zajišťuje pro stejné komponenty majetku zpracování technické složky.

Kontakty:

Jméno Funkce Telefon E-mail
Ing. Věra Prudilová Vedoucí odboru 972 524 327 Prudilova@spravazeleznic.cz
Bc. František Zdeněk Odbor obchodních činností 972 524 069 ZdenekF@spravazeleznic.cz
Alena Radová Odbor obchodních činností 972 544 775 RadovaA@spravazeleznic.cz