Oblastní ředitelství Praha

Vítejte na stránkách Oblastního ředitelství Praha

Oblatní ředitelství Praha, organizační jednotka Správy železnic, státní organizace, zajišťuje provozuschopnost tratí ( údržbu a opravy železniční dopravní cesty ), správu movitého a nemovitého majetku a další činnosti související s předmětem podnikání Správy železnic, s.o. na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
 

Mezi zařízení železniční dopravní cesty spravované Oblastním ředitelstvím Praha patří:

 • 1 526 km tratí
 • 1 793 km trakčního vedení na 535 km elektrifikovaných tratí
 • 4 650 výhybek
 • 1 254 železničních přejezdů
 • 979 železničních mostů
 • 2 594 propustků
 • 42 tunelů
   

Na realizaci podnikatelského plánu se podílí odborné správy a provozní obvody, které jsou dle územní působnosti rozděleni následovně:

 • Správa mostů a tunelů
 • Správa tratí Praha východ
 • Správa tratí Praha západ
 • Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha východ
 • Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha západ
 • Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Nymburk
 • Správa elektrotechniky a energetiky
 • Správa pozemních staveb
 • Správa obchodních činností
   
 • Provozní obvod Beroun
 • Provozní obvod Kolín
 • Provozní obvod Kralupy nad Vltavou
 • Provozní obvod Nymburk
 • Provozní obvod Praha hl. n.
   

Oblastní ředitelství Praha se rozkládá převážně na území Prahy a Středočeského kraje.
(Mapa OŘ ke stažení)