OŘ Ústí nad Labem


Vítejte na stránkách Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem je výkonnou jednotkou Správy železnic, státní organizace.

Základním předmětem naší činnosti je zajišťovat provozuschopnost železniční dopravní cesty na vymezeném území. Jedná se zejména o následující činnosti.

- správa a údržba majetku Správy železnic, údržba železniční dopravní cesty včetně jejího zařízení a dalšího majetku svěřeného Správě železnic do správy na základě smluvních ujednání.

- vykonávání dohledu a kontroly stavu spravovaného dlouhodobého majetku (DLM). Jedná se o železniční svršek a spodek, stavby železničního spodku, tunely, mosty a stavby mostům podobné ve správě Správy železnic, sdělovací a zabezpečovací zařízení, zařízení elektrotechniky včetně napájecích soustav pro distribuční rozvody, napájecí soustavy pro elektrickou trakci a pro zabezpečovací zařízení, technologii dispečerské řídící techniky. Dále pak pozemní stavby, plynovody, zdroje a rozvody tepla.

- vykonávání správy přidružených inženýrských sítí a bytového fondu Správy železnic.

- nakládání s majetkem, zajišťování komerčního využití DLM.

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem spravuje celkově 1513,518 km tratí.

Jedná se především o tratě I. a III. rychlostního koridoru (celkem 425,624 km) v úsecích Vraňany - Děčín hl.n. - Bad Schandau (DB) a Plzeň - Cheb - Schirnding (DB), na kterých je v celé jejich délce dokončena modernizace. Dále o celostátní dvoukolejné elektrifikované tratě v úseku Ústí nad Labem - Most - Chomutov - Klášterec n/O. - Karlovy Vary - Cheb a v úseku Mělník - Děčín v.n. 
Nelze opomenout ani další významné železniční tratě v oblasti Šluknovského výběžku, Ašského výběžku, Podkrušnohoří a v Českém středohoří.

Na realizaci podnikatelského plánu se podílí odborné správy a provozní obvody, které jsou dle územní působnosti rozděleny následovně:

- Správa obchodních činností
- Správa pozemních staveb

- Správa elektrotechniky a energetiky
- Správa mostů a tunelů
- Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Ústí nad Labem
- Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Karlovy Vary

- Správa tratí Ústí nad Labem
- Správa tratí Most
- Správa tratí Karlovy Vary

- Provozní obvod Děčín
- Provozní obvod Karlovy Vary
Provozní obvod Most
- Provozní obvod Ústí nad Labem

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem se rozkládá převážně na území Ústeckého a Karlovarského kraje. (Mapa OŘ ke stažení )