OŘ Ústí nad Labem

Kontakty

Adresa:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

Úsek: Telefon: Email:
Kancelář ředitele OŘ 972 422 463 SDCUNLsek@spravazeleznic.cz
Útvar nám. ředitele pro provoz infrastr. 972 424 416 ORUNLprov@spravazeleznic.cz
Útvar nám. ředitele pro techniku 972 424 143 Ambroz@spravazeleznic.cz
Útvar nám. ředitele pro řízení provozu 972 424 000 ORUNLsekrp@spravazeleznic.cz
Odbor obchodních činností 972 424 651 ORUNLspravaOC@spravazeleznic.cz
Oddělení sociální a PaM 972 424 038 ORUNLpers@spravazeleznic.cz
Odborné správy:    
Správa tratí Ústí nad Labem 972 422 228 ORUNLST1disp@spravazeleznic.cz
Správa tratí Most 972 425 570 ORUNLST2disp@spravazeleznic.cz
Správa tratí Karlovy Vary 972 442 218 ORUNLST@spravazeleznic.cz
Správa sděl. a zab. techniky 972 424 414 SvejdaM@spravazeleznic.cz
Správa elektrotechniky a energetiky 972 424 487 Cmejla@spravazeleznic.cz
Správa mostů a tunelů 972 424 173 Kudrnac@spravazeleznic.cz
Správa pozemních staveb 972 424 395 ORUNLspravaPS@spravazeleznic.cz
Provozní obvody:    
PO Děčín 972 433 489 ZSTDCNsek@spravazeleznic.cz
PO Karlovy Vary 972 442 494 ZSTKVRsek@spravazeleznic.cz
PO Most 972 425 463 ZSTMSTsek@spravazeleznic.cz
PO Ústí nad Labem 972 424 496 ZSTUNLsek@spravazeleznic.cz