Čím se zabýváme

Námi zpracované geodetické podklady slouží našim zákazníkům v celé řadě odvětví.

Činnosti správce SŽG

 • Správa železničního bodového pole
 • Správa prostorové polohy koleje
 • Správa železničního katastru
 • Správa map velkých měřítek (ÚŽM)
 • Správa dokumentace železniční geodézie


Výkonná geodetická činnost

 • Železniční bodové pole
 • Prostorová poloha koleje
 • Mapová díla
 • Katastr nemovitostí
 • Inženýrská geodézie
 • Staničení tratí


GIS

 • Správa projektů
 • Pořizování a správa dat