Historie

Z historie železniční geodézie

Železnice a zeměměřická činnost jsou spolu úzce spjaty. V roce 1952 vznikly měřicko dokumentační kanceláře, později přejmenované na geodetické kanceláře a nakonec Střediska železniční geodézie v Olomouci, Praze a v Plzni. V pozdější době se tato pracoviště transformovala na Správy železniční geodézie v Praze a v Olomouci, s detašovanými pracovišti v Ostravě, Brně, Jaroměři, Českých Budějovicích a v Plzni. Pracovníci železniční geodézie byli vždy vysoce hodnocenými odborníky v oblasti železničního katastru nemovitostí, ale hlavně v oblasti inženýrské geodézie. Ve své době se bez nich neobešla žádná kontrolní měření lanových drah nebo zatěžkávací zkoušky mostních konstrukcí. V současné době se železniční geodeti podílejí zejména na měření prostorové polohy koleje, vytyčovacích pracech na stavbách, zaměřování skutečného provedení staveb, prostorovém sledování staveb a objektů a měření jeřábových drah.

Tyto práce vykonávali vždy konkrétní pracovníci u stroje, u výtyčky nebo nad kreslicím papírem, kteří své odbornosti zasvětili zpravidla všechna léta své odborné kariéry. Jim bychom chtěli vzát svůj hold, neboť bez jejich zkušeností bychom dnes nebyli tím, čím jsme.