Archiv poskytnutých informací za rok 2017

Upozorňujeme, že na této stránce zveřejňujeme v souladu se zákonem pouze žádosti, kterým bylo zcela nebo částečně vyhověno. Odmítnuté žádosti se nezveřejňují.
datum přijetí datum vyřízení žadatel předmět žádosti znění žádosti vyřízení přílohy doprovodná informace
30.12.2017 24.01.2017 J. P. Vývěska Náměšť na Hané  
14.12.2017 28.12.2017 J. Š. Vybrané studie proveditelnosti    
09.12.2017 22.12.2017 Z. Ch. Zpoždění vlaku 1949    
06.12.2017 21.12.2017 IBA CZ, s.r.o. Certifikát Liferay Professional Developer  
13.12.2017 20.12.2017 P. S. Zastávka Ostrava-Zábřeh    
28.11.2017 20.12.2017 J. P. Rekonstrukce nádraží Příbram    
08.12.2017 20.12.2017 P. P. Studie proveditelnosti Boskovická spojka    
30.11.2017 15.12.2017 L. D. Protokol otevírání obálek Nové Hamry

 
21.11.2017 12.12.2017 J. T. Kopie dokumentů k problematice budovy Jeseniova 60  

22.11.2017 07.12.20017 R. H. Výkresová dokumentace Dluhonice    
22.11.2017 07.12.2017 Transparency International Dodatečné informace k veřejným zakázkám    
27.11.2017 07.12.2017 J. T. Informace k budově Jeseniova 60    
06.11.2017 23.11.2017 Regiojet a.s. Informace k prodeji části podniku    
08.11.2017 20.11.2017 J. Š. Studie proveditelnosti Beskydy    
02.11.2017 15.11.2017 Transparency International Veřejné zakázky  
06.11.2017 15.11.2017 J. S. Přehled všech zasmluvněných zakázek nad 300 tis. Kč od 1. 8.–31. 102. 2017   
01.11.2017 15.11.2017 D. V. Ekonomická hodnocení staveb  
27.10.2017 13.11.2017 P. Š. Územně technické studie    
08.11.2017 13.11.2017 J. S. Poskytnutí smluv SŽDC – Railreklam

 
23.10.2017 07.11.2017 Scigiel & Partners Smlouvy o díklo "Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna"    
23.10.2017 07.11.2017 CEDOP z.s. Přípravná dokumentace stavby ETCS I. Koridor Kolín – Břeclav – st. hr.    
18.10.2017 01.11.2017 SUDOP Praha a.s. SP Praha – Drážďany, 2. dílčí plnění    
18.10.2017 01.11.2017 SUDOP Praha a.s.

SP Praha – Drážďany, 2. dílčí plnění

   
13.10.2017 27.10.2017 M. M. Studie proveditelnosti    
16.10.2017 24.10.2017 D. D. Informace k prodeji pozemku

 
02.10.2017 09.10.2017 M. P. Rekonstrukce budovy Jeseniova 60    
22.09.2017 05.10.2017 Oživení, o. s. Veřejné zakázky nad 200 tis. Kč  
20.09.2017 05.10.2017 Frank Bold Advokáti, s.r.o. Studie proveditelnosti Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba    
31.08.2017 15.09.2017 P. Š. Výpis z účtu, ÚTS a jejich výstupy  
29.08.2017 13.09.2017 SUDOP PRAHA a.s. Plnění SOD mezi SŽDC a zhotoviteli    
28.08.2017 12.09.2017 P. Š. Poskytnutí smlouvy

 
23.08.2017 06.09.2017 J. Š. Snížení rychlosti na trati a jeho dopady    
20.08.2017 04.09.2017 D. V. Vybrané studie proveditelnosti    
24.08.2017 30.08.2017 Strana zelených Demolice nádražních budov    
07.08.2017 22.08.2017 P. T. Přílohy smlouvy

 
04.08.2017 21.08.2017 P. Š. Korespondence mezi SŽDC a ČKAIT

 
04.08.2017 21.08.2017 P. Š. Grantová dohoda Brno – Přerov, obsah projektu  
06.08.2017 10.08.2017 J. S. Veřejné zakázky nad 200 tis. Kč  
28.07.2017 04.08.2017 Strana zelených Demolice nádražních budov    
12.07.2017 07.08.2017 Kverulant.org Úklid kancelářských budov  
10.07.2017 25.07.2017 P. D. Protihluková stěna a hluková studie  
14.06.2017 28.06.2017 Chládek & Tintěra, a. s. Zvýšení zabezpečení železničních přejezdů    
19.05.2017 26.06.2017 ČD a.s. Přidělování kapacity dráhy    
13.06.2017 26.06.2017 R. C. Investice v žst. Brno dolní nádraží    
19.06.2017 26.06.2017 P. Š. Informace k bankovnímu účtu SŽDC  
30.05.2017 21.06.2017 M. K. Informace k investičním akcím SŽDC    
05.06.2017 20.06.2017 M. B. Žádost o vybudování zastávky Ostrava-Zábřeh  
24.05.2017 08.06.2018 P. N. Informace ke smlouvě  
05.06.2017 06.06.2017 V. S. SŽDC jako povinný subjekt vůči
z. 106/1999 Sb.
   
26.05.2017 02.06.2017 J. Š. Zvoukolejnění trati Plzeň – České Budějovice    
30.05.2017 02.06.2017 V. S. Informace o smlouvách s podnikatelskými subjekty    
18.05.2015 31.05.2017 J. K. Kolejové oblouky na trati Liberec – Tanvald – Harrachov    
15.05.2015 30.05.2017 J. J. Doplnění k žádosti ze dne 7. 3. 2016    
28.04.2017 15.05.2017 ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Zvýšení zabezpečení železničních přejezdů  
28.04.2017 15.05.2017 SUDOP Praha a.s. 1. dílčí plnění zhotovitele    
16.05.2017 17.05.2017 ATECO
spol s r. o.
Kontakt na správce telekomunikačních služeb    
28.04.2017 10.05.2017 A. H. Hluková studie trati č. 210 Praha – Vranné nad Vltavou – Čerčany    
21.04.2017 03.05.2017 Metrostav a.s. Kopie vybraných osvědčení vydaných SŽDC  

21.04.2017 26.04.2017 L. V. Smlouvy s vybranými subjekty    
18.04.2017 25.04.2017 SUDOP Praha a.s. Dopis MDČR  
19.04.2017 21.04.2017 J. T. Příslušnost SŽDC hospodařit s nemovitostmi    
10.04.2017 21.04.2017 J. N. Hluk v Černošicích    
03.04.2017 06.04.2017 J. S. Veřejné zakázky > 300 tis. Kč., 8. 3. 2016 – 7. 4. 2016 a 1. 1. 2017 – 31. 3. 2017

 
30.03.2017 05.04.2017 H. H. Propojení Praha hl. n. – Žižkov    
24.03.2017 05.04.2017 Oživení, o. s. Vnitřní předpisy pro zadávání veřejných zakázek  
27.03.2017 27.03.2017 O. Š. Prodej jízdenek prostřednictvím SŽDC  
11.03.2017 22.03.2017 T. H. Volné nebytové prostory v Praze nad
600 m2
   
01.03.2017 16.03.2017 J. T. Informace k budově Jeseniova 60    
01.03.2017 09.03.2017 J. T. Stavby v majetku SŽDC    
22.02.2017 09.03.2017 J. O. Využití podlažních ploch SŽG Praha    
22.02.2017 09.03.2017 A. N. Ukončení odběru vody Jeseniova 60    
16.02.2017 02.03.2017 V. P. Skutečně vyplacené částky zakázek SŽDC  
21.02.2017 01.03.2017 Spolek pro lepší život v Hovorčovicích z.s. Informace o VRT směr Drážďany s vlivem na obec Hovorčovice    
10.02.2017 24.02.2017 J. P. Náklady na demolici čekárny Náměšť na Hané    
08.02.2017 23.02.2017 M. C. Právní služby u vybraných výběrových řízení, soudních sporů SŽDC    
10.02.2017 23.02.2017 M. B. Limity hluku výstavba Ostrava-Zábřeh

 
02.02.2017 17.02.2017 D. V. Vybrané studie proveditelnosti    
30.01.2017 14.02.2017 P. Č. Termín výběru vítězného uchazeče a realizace stavby Praha-Hostivař – Praha hl.n.    
19.01.2017 02.02.2017 H. R. Pozemek 1480/1 k.ú. Sokolnice, pověření Ing. Habarty k zastupování GŘ SŽDC  dne 20. 4. 2011

 
18.01.2017 01.02.2017 A. K. Chyby v evidenci přejezdů    
16.01.2017 31.01.2017 D. V. Schvalovací a posuzovací protokoly k vybraným studiím proveditelnosti, ÚTS Kralupy n.V.–Most    
11.01.2017 24.01.2017 Oživení, o.s. Výběr firmy IM-stav Praha s.r.o. u vybraných zakázek   
02.01.2017 13.01.2017 J. S. Přehled všech zasmluvněných zakázek nad 300 tis. Kč od 19. 10.–31. 12. 2016   
09.01.2017 10.01.2017 M. K. Legislativa upravující přednost vlaků při mimořádnostech v dopravě