ISO 50001:2011

Správa železnic, státní organizace, v roce 2017 zavedla a certifikovala systém managementu hospodaření s energií podle normy ISO 50001:2011, která podporuje celosvětovou poptávku po efektivním hospodaření s energií. Smyslem této normy je systematické a neustálé snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti.

Nezávislá mezinárodně uznávaná certifikační společnost United Registrar of Systems Czech, s.r.o., ověřila plnění požadavků normy ISO 50001:2011 v organizaci Správa železnic, státní organizace, a vydala certifikát – Osvědčení o systému řízení hospodaření s energií organizace v souladu s ISO 50001:2011. 

Po dobu tříleté platnosti certifikátu probíhají v organizaci dozorové audity, které potvrzují, že systém je udržován a neustále zlepšován. Po třech letech proběhne re-certifikace systému, kdy bude vydán nový certifikát.

Kontaktní osoba v rámci systému managementu hospodaření s energií podle normy ISO 50001:2011

Bc. Aleš Surý – vedoucí oddělení hlavního energetika

Soubory ke stažení

Osvědčení o systému řízení hospodaření s energií v souladu s ISO 50001,2011.pdf (1.7 MB) pdf
Energetická politika Správy železnic, státní organizace.pdf (158.2 kB) pdf