O nás

Předmětem činnosti Oblastního ředitelství Ostrava je zajišťovat na vymezeném území Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje provozuschopnost železniční dopravní cesty podle zákona č.266/1994 Sb., o drahách, v platném znění a zákona č.77/2002 Sb. včetně správy majetku Správy železnic sloužícího k plnění této činnosti, dalšího vymezeného majetku Správy železnic a činnosti související s předmětem podnikání Správy železnic:
  • zabezpečovat provozuschopnost dráhy dle § 2, odst. 2, Zákona o drahách č.266/1994 Sb.
  • vykonávat dohled a kontrolu stavu spravovaného hmotného majetku jako jsou pozemní stavby, pozemky, železniční svršek a spodek, stavby železničního spodku, tunely, mosty, sdělovací a zabezpečovací zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky