Kontakty

Adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7

Oddělení Kontakt
Sekretariát ředitele orphasek@spravazeleznic.cz
+420 972 226 404
Sekretariát pro provoz infrastruktury orphaprov@spravazeleznic.cz
+420 972 224 804
Sekretariát pro řízení provozu orphasekrp@spravazeleznic.cz
+420 972 241 005
Sekretariát pro techniku orphatech@spravazeleznic.cz
+420 972 224 813
Sekretariát pro obchodní a správní činnosti orphanosc@spravazeleznic.cz
+420 972 224 604
Odbor obchodních činností orphaspravaoc@spravazeleznic.cz
+420 972 226 429
Odborné správy Kontakt
Správa tratí Praha východ orphastphavych@spravazeleznic.cz
+420 972 253 505
Správa tratí Praha západ orphastphaz@spravazeleznic.cz
+420 972 226 500
Správa sděl. a zab.techniky Praha východ orphasszthphavych@spravazeleznic.cz
+420 972 255 499
Správa sděl. a zab.techniky Praha západ orphassztphaz@spravazeleznic.cz
+420 972 246 400
Správa elektrotechniky a energetiky orphasee@spravazeleznic.cz
+420 972 245 400
Správa mostů a tunelů orphasmt@spravazeleznic.cz
+420 972 224 843
Správa pozemních staveb orphaspravaps@spravazeleznic.cz
+420 972 226 510
Provozní obvody Kontakt
Sekretariát provozního obvodu Beroun zstbrnsek@spravazeleznic.cz
+420 972 251 318
Sekretariát provozního obvodu Kolín zstkonsek@spravazeleznic.cz
+420 972 253 292
Sekretariát provozního obvodu Kralupy nad Vltavou zstknvsek@spravazeleznic.cz
+420 972 257 140
Sekretariát provozního obvodu Praha hlavní nádraží zstphahnsek@spravazeleznic.cz
+420 972 241 100