Přejít k obsahu

Rekonstrukce výpravní budovy

Hlavním cílem tohoto projektu je celkové oživení stávajících prostor a zajištění jejich maximální využitelnosti a účelnosti.

Předmětem stavby je celková rekonstrukce památkově chráněného objektu osobního nádraží, dotýká se veškerých vnitřních prostor Fantovy budovy a přímo navazuje na rekonstrukci fasády a střechy hlavního nádraží. Předpokládá se provedení dispozičních změn k vybudování kanceláří pro umístění zaměstnanců Správy železnic včetně zajištění reprezentačních prostor, dále komerční využití velkých sálů v parteru objektu. Plány počítají se zajištěním dostatečného propojení budovy s novou odbavovací halou a podchody, a to s využitím nových výtahů a schodišť. Všechny veřejně přístupné prostory ve všech podlažích budou rekonstruovány za úzké koordinace s orgány státní památkové péče s maximální snahou přiblížit se jejich původní podobě.
Rekonstrukce vnitřních prostor Fantovy budovy probíhá ve dvou etapách, přičemž první řeší kulturní sály v severní části Fantovy budovy a přilehlé prostory v prvním patře a mezaninu. Druhá etapa je zaměřena na interiéry ve vyšších patrech Fantovy budovy. Zrekonstruované reprezentační prostory budou po dokončení znovu otevřeny veřejnosti.