Revitalizace trati Opava-východ - Olomouc

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000048
Místo realizace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení projektu: 05. únor 2016
Datum ukončení projektu: 19. červen 2017
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 22. březen 2017
Celkové schválené náklady projektu: 1 203 211 371 Kč
Schválený příspěvek EU: 768 533 983 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Stávající celostátní trať č. 310 Olomouc - Opava východ bude revitalizována v úseku mezi žst. Krnov a žst. Opava východ, který má délku cca 27,617 km. V řešeném úseku se nacházejí železniční stanice Skrochovice a Opava západ a čtyři zastávky Krnov - Cvilín, Úvalno, Holasovice a Vávrovice. Začátek stavby je situován v Žst. Krnov v km 87,402 a konec stavby je situován v Žst. Opava východ v km 115,683.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Konkrétními cíli stavby jsou především zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti , zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukce železničních stanic a zastávek pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupištních přístřešků a dálkové ovládání celého úseku.