DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (mimo)

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000159
Místo realizace: Karlovarský kraj
Koridor: 3
Datum zahájení projektu: 28. srpen 2018
Datum ukončení projektu: 14. červen 2020
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 23. březen 2018
Celkové schválené náklady projektu: 254 923 786 Kč
Schválený příspěvek EU: 167 313 646 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1


V rámci předloženého projektu dojde na traťovém úseku Rokycany (mimo) - Plzeň - Cheb (mimo) k náhradě stávajícího úsekového řízení systémem dálkového ovládání zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií. Jednotlivá zařízení a technologie jsou umístěna v železničních stanicích a zastávkách a po realizaci stavby budou dálkově ovládána z centrálního dispečerského pracoviště umístěného v Praze.

Cílem projektu je příprava jednotlivých zařízení v ŽST pro dálkové řízení, při kterém dochází k soustřeďování jednotlivých dat v jednom místě (CDP Praha). Tím se provádí také příprava pro navazující systémy jako ERTMS/ETCS, který je požadován EU na tratích interoperabilního konvenčního systému. Zároveň dálkové řízení zvyšuje efektivnost řízení železniční dopravy a zajišťuje přenos informací o polohách vlaků, čímž dochází, plně v souladu se strategiemi EU, ke zvyšování konkurenceschopnosti železniční dopravy vůči dopravě silniční.