Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech II

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_047/0000368
Místo realizace: hlavní město Praha, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, Vysočina, Karlovarský kraj, Olomoucký kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Koridor: 1, 2, 3, 4
Datum zahájení projektu: 01. duben 2019
Datum ukončení projektu: 31. prosinec 2019
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 29. květen 2019
Celkové schválené náklady projektu: 21 041 295 Kč
Schválený příspěvek EU: 13 090 000 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1.1. Infrastruktura pro železniční dopravu