DOZ Praha Uhříněves - Praha hl. n. - Praha Vysočany

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000380
Místo realizace: hlavní město Praha
Koridor: 3, 4
Datum zahájení projektu: 04. květen 2020
Datum ukončení projektu: 03. květen 2022
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Datum schválení projektu: 06. září 2019
Celkové schválené náklady projektu: 302 092 169 Kč
Schválený příspěvek EU: 187 947 191 Kč
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1
Oblast podpory : 1.1
Č.j. vydání Rozhodnutí : 25/2019-430-PPR/3

Projekt "DOZ Praha Uhříněves - Praha hl. n. - Praha Vysočany" zajistí dálkové ovládání zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií. Jednotlivá zařízení a technologie budou umístěna v železničních stanicích a zastávkách a po realizaci projektu budou dálkově ovládána z centrálního dispečerského pracoviště umístěného v Praze.

Místem stavby je železniční uzel Praha v rozsahu řízené oblasti DOZ, která představuje úsek Praha Uhříněves (vč.) - Praha hl. n. - Lysá nad Labem (mimo), včetně ŽST Praha Malešice a Praha Krč, do kterého budou zapojena technologická zařízení ŽST Praha Uhříněves, Praha Hostivař, Praha Zahradní Město, Praha Vršovice - obvod Eden, Praha Vršovice, Praha hl. n., Odb. Balabenka, Praha Vysočany, Odb. Skály a Čelákovice.

V jednotlivých stanicích a zastávkách budou pro možnost dálkového ovládání upravena vnitřní technologická zařízení a dále bude provedeno lokální doplnění kabeláže (metalické, optické) v souvislosti s výstavbou kamerového systému, informačního zařízení, doplněním přenosového zařízení.

V CDP Praha dojde k vybavení příslušného dispečerského sálu pro řízení dopravy. V sále bude vybudována stěna s velkoplošnými zobrazovacími jednotkami pro zobrazení řízeného úseku trati a zároveň bude zřízena kabelizace pro technologické zařízení. V samostatné místnosti bude zřízeno plně technologicky vybavené pracoviště dispečera ŽDC. Budou doplněny skříně DOZ a napájecí skříně. Součástí dodávky technologie DOZ dodané do technologické místnosti bude zařízení, které bude sloužit pro automatické zadávání čísla vlaku, které budou vstupovat do řízených oblastí. Součástí vnitřní technologie bude také systém automatického stavění vlakových cest.

 

Cílem projektu je zajištění dálkového ovládání zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií. Jednotlivá zařízení v ŽST a zastávkách budou připravena pro dálkové řízení, při kterém dochází k soustřeďování jednotlivých dat v jednom místě (CDP Praha). Tím se provede také příprava pro navazující systémy jako ERTMS/ETCS, který je požadován EU na tratích interoperabilního konvenčního systému. Zároveň dálkové řízení zvyšuje efektivnost řízení železniční dopravy a zajišťuje přenos informací o polohách vlaků, čímž dochází, plně v souladu se strategiemi EU, ke zvyšování konkurenceschopnosti železniční dopravy vůči dopravě silniční.

Hlavní cíle projektu jsou:
- zvýšení kapacity dráhy
- snížení rozsahu obsluhy
- zavedení automatizovaných systémů
- zavedení telematických systémů.