Tiskové oddělení Správy železnic
Hotline slouží po 17.00 hodině a během víkendů pouze pro informace o nehodách a mimořádnostech na železnici.
Telefon: +420 601 380 700 (SMS prosím nezasílejte) E-mail: press@spravazeleznic.cz