Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

15.01.2021
Správní rada Správy železnic se sešla na letošním prvním zasedání
Správní rada Správy železnic jednala na svém řádném zasedání, které se vzhledem k aktuální epidemické situaci konalo formou elektronické komunikace.
15.01.2021
V roce 2021 projde obnovou více než stovka nádražních budov
Správa železnic bude i v letošním roce intenzivně pokračovat v obnově nádražních budov po celé republice. Zrekonstruovat nebo opravit chce celkem 114 objektů, které získají moderní odbavovací prostory, bezbariérové přístupy a stanou se tak příjemnějším a pohodlnějším místem pro tamní cestující i zaměstnance. Finanční náklady, které budou do těchto plánovaných stavebních akcí vynaloženy, dosáhnou částky 1,75 miliardy korun.
12.01.2021
Správa železnic vybrala také zhotovitele elektrizace mezi Libinou a Šumperkem
Elektrizací projde do konce příštího roku celý zbývající úsek trati 290. Správa železnic vybrala také zhotovitele stavby mezi Libinou a Šumperkem, kterým se stala společnost ŠUMLIB, kterou tvoří Subterra (správce), PORR a ELTRA. V návaznosti na nedávný podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení na elektrizaci mezi Uničovem a Libinou to znamená, že stavební práce budou moci proběhnout současně na celém úseku z Uničova do Šumperku.
11.01.2021
Správa železnic vybrala zhotovitele elektrizace mezi Uničovem a Libinou
Elektrizace trati 290 může pokračovat. Správa železnic vybrala zhotovitele prací mezi Uničovem a Libinou, kterým bude společnost UTROL tvořená firmami OHL ŽS (vedoucí společník), EUROVIA CS a Elektrizace železnic Praha. První denní výluka je v plánu 11. února. V plném proudu je stavba mezi Olomoucí a Uničovem, jejíž dokončení se plánuje letos v prosinci. Provoz elektrických vlaků na celé trati ze Šumperka do Olomouce by pak měl začít o rok později.
08.01.2021
Správa železnic vybrala vítězný architektonický návrh nového vysokorychlostního terminálu Praha východ
Do první architektonické a urbanistické soutěže na terminál vysokorychlostní železnice na území České republiky přišlo celkem 21 návrhů od českých i zahraničních architektonických kanceláří. Vítězem soutěže se stal návrh „MP+ov Nehvizdy 2020“ od autorského dua Jiří Opočenský a Štěpán Valouch.
08.01.2021
První vysokorychlostní trať vyprojektuje česko-francouzsko-britské konsorcium
Dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentaci pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) VRT Polabí mezi Prahou-Běchovicemi a Poříčany zpracuje pro Správu železnic česko-francouzsko-britské sdružení společností SUDOP PRAHA, Egis Rail a Mott MacDonald.
08.01.2021
Studie proveditelnosti nové trati z Prahy do Drážďan je schválena
Centrální komise Ministerstva dopravy schválila Studii proveditelnosti Nového železničního spojení Praha – Drážďany. Na základě tohoto koncepčního dokumentu se nyní bude odvíjet příprava této větve budoucí sítě rychlých spojení.
06.01.2021
Správa železnic letos plánuje rekonstrukci 200 přejezdů
Správa železnic pokračuje ve zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech. V loňském roce zrekonstruovala celkem 155 úrovňových křížení za více než 1,5 miliardy korun. Letos plánuje upravit dalších 200 přejezdů s předpokládanou částkou téměř 2 miliardy korun.
04.01.2021
Správa železnic opraví koridorovou trať mezi Adamovem a Blanskem
Odstranění propadů traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění potřebných parametrů pro nákladní dopravu, umožnění bezbariérového přístupu na nástupiště a zlepšení technického stavu trati. To jsou hlavní cíle projektu modernizace infrastruktury mezi Adamovem a Blanskem. Správa železnic vypsala na jeho zhotovitele výběrové řízení. Stavební práce proběhnou v letech 2021 až 2023, plánovaná investice dosahuje částky 2,9 miliardy korun. Projekt bude spolufinancovaný z nástroje CEF Blending, který kombinuje finanční prostředky z unijního Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a úvěr od Evropské investiční banky.
29.12.2020
Správa železnic zmodernizuje stanici Holešov na Zlínsku
Celková rekonstrukce stanice Holešov je cílem projektu, na jehož realizaci vypsala Správa železnic výběrové řízení. V rámci stavebních prací se v této stanici na Zlínsku mimo jiné vybudují dvě nová bezbariérová nástupiště. Stavba naváže na dopravní terminál Holešov dokončený v roce 2018. Realizace projektu proběhne v příštím roce, odhadovaná výše investice je 354,7 milionů Kč.