Návštěva britského poradce pro vysokorychlostní tratě Andrewa McNaughtona v Praze

12.10.2017

Prahu navštívil ve dnech 10. a 11. října profesor Andrew McNaughton, který je strategickým poradcem Ministerstva dopravy pro naplnění vládou letos schváleného Programu rozvoje rychlých železničních spojení v České republice. Jednal zde jak se zástupci Ministerstva dopravy, tak i Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).


Profesor McNaughton působí jako technický ředitel britského projektu vysokorychlostní tratě High Speed Two (HS2) a je také předsedou výboru pro vysokorychlostní železnici Mezinárodní železniční unie (UIC). Impulzem k jeho zapojení do přípravy Rychlých spojení bylo usnesení Hospodářského výboru Parlamentu ČR a následné březnové usnesení Poslanecké sněmovny k problematice vysokorychlostních tratí.

V první den návštěvy se britský odborník zúčastnil u ministra dopravy jednání řídicího a pracovního týmu Programu Rychlých spojení. Následně proběhla v sídle SŽDC zajímavá odborná diskuse nad konkrétními připravovanými projekty vysokorychlostních tratí. Profesor McNaughton je zdrojem velmi cenných praktických zkušeností a podává důležitou zpětnou vazbu celému projektovému týmu VRT na SŽDC.

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf