Modernizace tříkolejného úseku z Prahy-Běchovic do Úval je dokončená

05.08.2016

Úvaly, 5. srpna 2016 – Správa železniční dopravní cesty ukončila jednu z nejvýznamnějších staveb na území hlavního města Prahy a středočeského regionu – modernizaci traťového úseku z Prahy-Běchovic do Úval. Tato náročná stavba, která byla po dlouhých letech příprav zahájena 17. října 2013, se v květnu letošního roku dočkala úspěšného uvedení do zkušebního provozu.


Stavba je součástí mezinárodního koridoru ve směru Berlín – Praha – Vídeň. Modernizace této tříkolejné trati, společně s dalšími, již dokončenými, rozestavěnými nebo připravovanými úseky, umožnila bezproblémový průjezd vlaků uzlem Praha po prvním tranzitním koridoru, a to jak v osobní, tak i nákladní dopravě.

Cílem modernizace bylo zajištění požadovaných technických parametrů kolejí pro zvýšení rychlosti, prostorové průchodnosti a únosnosti železničního spodku a svršku. Tím došlo k vytvoření dostatečné kapacity dráhy a dodržení požadovaných hygienických limitů hluku a vibrací. Byl zajištěn i odpovídající přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Hlavním přínosem stavby je zvýšení kvality osobní dálkové dopravy, a to zejména z hlediska vyššího pohodlí při cestování a běžného dosahování maximálních možných rychlostí až do 160 km/h, sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Na trati byl použit nový typ konstrukce kolejového svršku s pružným upevněním. Cestující ocení citelně klidnější jízdu vlaků a obyvatelé v blízkosti trati zase snížení hluku způsobeného drážním provozem. V rámci stavebních úprav bylo instalováno nové zabezpečovací zařízení a provedena kompletní rekonstrukce trakčního vedení.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly činily 1 724 800 775 Kč bez DPH. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 1 196 204 042 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem prací byl STRABAG Rail a.s.

Název stavby Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé Strabag Rail a.s. (do 31. 12. 2014 Viamont DSP a.s.)
Termín zahájení 10/2013
Termín dokončení 9/2016
Celkové náklady stavby 1 724 800 775 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 1 196 204 042 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf