Vlaky bude možné zastavit na dálku i na tratích s digitálním systémem GSM-R

22.03.2017

Praha, 22. března 2017 – Společnosti TTC Marconi a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) úspěšně demonstrovaly novou funkci dispečerského terminálu a sítě GSM-R: Dálkové zastavení vlaku, takzvaný Generální STOP. Prezentace pro novináře a odbornou veřejnost z Česka i ze zahraničí proběhla dnes v železniční stanici Sadská na Nymbursku.

Funkce Generální STOP se v Česku dosud používala jen na železničních tratích vybavených analogovým Traťovým rádiovým systémem (TRS). V případě hrozícího nebezpečí umožňuje výpravčímu nebo řídícímu dispečerovi zastavit všechny vlaky v dosahu příslušné základnové radiostanice.

Díky tomuto užitečnému nástroji se již podařilo zachránit mnoho lidských životů a zabránit obrovským materiálním škodám. Proto SŽDC jako správce drážní infrastruktury hledala možnosti, jak zapojit funkci Generální STOP také do digitálního rádiového systému GSM-R. Jde o obdobu mobilního systému používaného ve veřejných sítích, který je upravený speciálně pro prostředí železnice a postupně se zavádí na významných tratích po celé ČR. 

Výsledkem je speciální funkce s názvem GSM-R STOP, která zvyšuje flexibilitu zaměstnanců zajišťujících organizaci a řízení železničního provozu v daném úseku. Ti mohou v případě krizové situace na trati (např. objekt v kolejišti, pád stromu) reagovat stiskem tlačítka na ovládacím terminálu a tím ve zvoleném úseku fyzicky zastavit jízdu všech vlaků napojených na rádiový systém GSM-R. Všechny vlaky v této oblasti včetně těch, které nejsou vybavené funkcí GSM-R STOP, obdrží prostřednictvím automatického hlášení hlasovou informaci o krizové situaci v jejich bezprostředním okolí.

Důležitým krokem k realizaci celého záměru bylo vloni v září zahájení stavby Implementace funkcionality STOP v rádiové síti GSM-R. Probíhá jak v dispečerských sálech centrálních dispečerských pracovišť v Praze a Přerově, tak v dopravních kancelářích a technologických objektech. Jedná se řádově o 200 lokalit po celé ČR. Akce za téměř 25 milionů korun je financována z národních zdrojů. Jejím investorem je SŽDC, generálním zhotovitelem společnost TTC Marconi. Dokončení prací je plánováno letos v září.

Ve velmi krátké době se nám podařilo integrovat množství nesourodých technologií na trase od dispečerského terminálu po brzdy vlaku. Jsem rád, že máme zase o něco vyšší bezpečnost na železnici. Věřím, že nová funkce pomůže předejít budoucím tragédiím,“ říká Richard Hartmann, výkonný ředitel TTC Marconi.GSM-R STOP: Podél železničních koridorů je digitální mobilní rádiový systém. Doposud se jednalo o technologii umožňující hlasové hovory mezi výpravčím a strojvůdcem lokomotivy a komunikaci s vlakovým zabezpečovačem ETCS. Funkce GSM-R STOP přináší do českého prostředí nový rozměr v podobě zvýšení bezpečnosti na trati. Řídící dispečer, nebo výpravčí je schopen na dálku nejen informovat strojvůdce hlasem, ale současně dokáže vlak zastavit. V praxi se jedná o novou funkci dispečerského terminálu a sítě GSM-R, která je integrována s dalšími řídicími systémy železnice. Mezi výpravčím a brzdami vlaku je mnoho dalších technologií (přenosová a rádiová síť, rádiové přijímače, systémy lokomotivy umožňující nouzové brzdění), které bylo potřeba správně integrovat tak, aby vlak dokázal zastavit bezprostředně (v řádu několika sekund) po stisku tlačítka výpravčím.
 

TTC Marconi je nezávislý výrobce komunikačních sítí nové generace v regionu CEE (střední a východní Evropa). Současně působí jako renomovaný systémový integrátor v oblasti komunikační infrastruktury. Mezi největší zákazníky patří výrobci telekomunikační infrastruktury, korporace využívající kritickou síťovou infrastrukturu, státní správa a samospráva a telekomunikační operátoři.

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf