Rozsáhlá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení ovlivní na rok provoz vlaků v Brně

23.11.2018

Cestující na brněnském hlavním nádraží mohli už od letošního léta zaznamenat stavební ruch v některých částech této frekventované stanice. V neděli 9. prosince 2018, kdy začne platit nový jízdní řád vlaků, postoupí probíhající práce do další fáze, navíc se zde rozběhne rozsáhlá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení. To vše na následující jeden rok výrazně ovlivní cestování vlakem v jihomoravské metropoli.

Jako první zahájila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) letos v létě rekonstrukci památkově chráněných mostů přes Hybešovu a přes Křídlovickou ulici, které mimoúrovňově překonávají dvě rušné komunikace v samotném centru Brna.

Řada nahrazených prvků bude mít původní podobu

V případě mostu přes Hybešovu ulici se rekonstruuje jeho ocelová nosná konstrukce. Mostovkové plechy budou nahrazeny novými stejného tvaru, případně se opraví. Dále dojde k výměně odvodnění a zábradlí, jeho zkorodované a chybějící prvky se opět nahradí. Na celé nosné konstrukci bude obnovena protikorozní ochrana. Sanací projde i spodní stavba včetně kamenných kvádrů, cihelného zábradlí a betonových hlavic pilířů. Celkové náklady dosahují výše 214 milionů korun.   

Podobný rozsah mají i práce na dvou ocelových konstrukcích mostu přes Křídlovickou ulici, který se nachází přibližně 600 metrů jižněji směrem na Brno-Horní Heršpice. Původní ocelová ložiska nahradí nová z nerezu, stávající odvodnění nosné konstrukce pomocí žlabů a svodů vystřídá uzavřený systém. V případě spodní stavby se zbourají závěrné zídky s úložnými kamennými bloky a postaví se nové ze železobetonu s kamenným obkladem. Kamenné opěry mostu projdou injektáží a přespárují se. Římsy v okolí mostních konstrukcí budou nové s návazností na ty stávající. Náklady této stavby činí 129 milionů korun.

Nové zabezpečovací zařízení za téměř 1,8 miliardy korun

Zlepšování parametrů infrastruktury v nejvýznamnější stanici na jižní Moravě postoupí od začátku platnosti nového jízdního řádu do další fáze. Začne totiž rekonstrukce zabezpečovacího zařízení na celém brněnském hlavním nádraží za téměř 1,8 miliardy korun.

Ve stanici se vybuduje elektronické staniční zabezpečení 3. kategorie, které bude napojeno na takzvané jednotné obslužné pracoviště. Jeho technologické zařízení bude uloženo v nové budově, jejíž výstavba již probíhá poblíž šestého nástupiště. Pro dosavadní stavědla již nebude využití, proto je navržena jejich demolice. Moderní zabezpečovací zařízení se bude rovněž instalovat na navazující traťové úseky. Na brněnském hlavním nádraží se současně zrekonstruují koleje a výhybky na rozvětvení ve směru na Horní Heršpice.

Nepůjde však o jedinou stavební činnost v centrální brněnské stanici. Pokračovat bude rekonstrukce mostů přes Hybešovu a přes Křídlovickou ulici. V prvním případě se stavbaři přesunou na koleje umístěné blíže k obchodnímu domu TESCO, cestující by naopak již měli využívat páté a šesté nástupiště, která prošla opravou. Kromě toho začnou práce pod stavědlem číslo 5. V jejich rámci se provede výměna celkem 22 výhybkových konstrukcí, rekonstrukcí projde celkem 1 400 metrů kolejí v části stanice přiléhající na břeclavské straně k 1. až 4. nástupišti. Případným provozním problémům v důsledku napadaného sněhu zabrání instalace elektrického ohřevu výhybek.

Na dolním nádraží budou vlaky využívat tři koleje

Přestože prakticky po celou dobu prací budou cestujícím na hlavním brněnském nádraží sloužit všechna nástupiště, stanice nebude průjezdná, vjezd na 1. až 4. nástupiště bude možný pouze ve směru od Židenic. To si vyžádá řadu dopravních opatření. Opět po čase vzroste význam dolního nádraží. Od letošního 8. prosince bude za autobusovým nádražím Zvonařka zprovozněno ostrovní nástupiště, mimoúrovňový přístup na ně zajistí rovněž nově vybudovaný podchod. Vlaky osobní dopravy zde budou moci využívat celkem tři koleje.

Omezení se tak dotkne jen některých tratí zaústěných do Brna. Ze směru od Tišnova a Kuřimi pojede většina osobních vlaků zcela standardně až po Brno-Židenice, odkud ale zamíří na dolní nádraží. Posilové osobní vlaky z Tišnova (jezdí pouze ráno a odpoledne v pracovní dny) dojedou pouze na zastávku Brno-Lesná. Rychlíky skončí už v Brně-Králově Poli, do centra města bude možné využít navazující tramvajovou dopravu.

Na dolní nádraží budou zajíždět také všechny vlaky od Břeclavi a dále mezinárodní expresy na Prahu, Vídeň a Bratislavu. Dopravu z dolního na hlavní nádraží zajistí autobus linky 61. Část spojů ze směru od Slavkova pojede i nadále na hlavní nádraží (přes Židenice), další část skončí v Židenicích s možností přestupu na jiný vlak do centra. Několik odpoledních vlaků pojede pouze do Brna-Slatiny, odkud bude zavedena náhradní doprava na hlavní nádraží. Osobní vlaky od Sokolnic-Telnice skončí v Brně-Chrlicích, odkud budou jezdit autobusy na centra.

Rychlíky od Vyškova se hlavnímu nádraží také vyhnou a pojedou přes Židenice do Králova Pole. V Židenicích bude možný přestup směr Brno hl. n. Obecně lze říci, že mezi hlavním nádražím a Židenicemi budou jezdit osobní vlaky každých 15 minut v průběhu téměř celého dne včetně víkendů. Výluka na hlavním nádraží se naopak nedotkne spojů přijíždějících do Brna od Střelic. Stejně tak vlaky od Blanska, včetně rychlíků, budou i nadále zajíždět na hlavní nádraží.

Zmíněné výluky potrvají po celou dobu platnosti jízdního řádu 2018/2019, s jejich ukončením se počítá 15. prosince 2019 po aktivaci definitivního staničního zabezpečovacího zařízení v Brně hlavním nádraží. Pro komfort cestujících na dolním nádraží již SŽDC zprovoznila provizorní zázemí pro cestující v univerzálních mobilních buňkách. Na přelomu roku se navíc po dokončení nezbytných stavebních úprav otevře dočasná čekárna v administrativní budově, kterou si správce drážní infrastruktury pronajal od Českých drah.

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf