Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

19.04.2021
Na Novém spojení začnou rozsáhlé údržbové práce
Na část nejvytíženějšího koridorového uzlu v Praze se přesouvají stavbaři. Jejich úkolem je kompletní úprava geometrické polohy koleje a výhybek v oblasti tzv. Nového spojení a úseku trojkolejné trati Praha-Libeň – Praha-Běchovice. Oprava proběhne i v navazujících úsecích Nového spojení, tedy ve směru na Prahu hl. n., Prahu Masarykovo nádraží, Prahu-Holešovice a Prahu-Vysočany. Celkově se jedná o úsek s délkou kolejí 79 kilometrů a se 117 výhybkami.
19.04.2021
Příprava novostavby stanice Praha-Letiště Václava Havla vstupuje do finální fáze
Poslední stupeň projektové přípravy, kterým je dokumentace pro stavební povolení, zbývá vytvořit před zahájením novostavby stanice Praha-Letiště Václava Havla. Právě na zhotovitele této dokumentace nyní Správa železnic vypisuje veřejnou zakázku. Její součástí bude i digitální model stavby (BIM). Samotná realizace stanice, která bude umístěná v podzemí, by měla odstartovat za tři roky.
19.04.2021
Správa železnic zmodernizuje další úsek trati z Prahy do Lysé nad Labem
Železniční trať mezi Čelákovicemi a Mstěticemi projde modernizací. Správa železnic vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele stavby s názvem Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně). Součástí vypsané zakázky je podmínka, která stanovuje nejvyšší přípustnou nabídkovou cenu 2 392 680 000 korun. V rámci rekonstrukce železniční infrastruktury dojde k výstavbě nových nástupišť ve stanici Mstětice a vybudování dvou přeložek trati, díky kterým dojde ke zvýšení kapacity a zkrácení jízdních dob dálkových i příměstských spojů.
16.04.2021
Správní rada Správy železnic se sešla na řádném zasedání
Správní rada Správy železnic se sešla na svém pravidelném zasedání. Projednala zprávu o činnosti organizace a nájemní smlouvu se statuárním městem Havířov na část výpravní budovy.
16.04.2021
Správa železnic stanovila strategii implementace BIM pro letošní rok
Správa železnic chce v blízké budoucnosti zadávat, realizovat a řídit stavební akce plně v digitálním režimu. Proto připravila strategii začlenění procesu BIM (informační modelování staveb), která specifikuje organizační pojetí v rámci podniku a představuje konkrétní záměry společně s plánovaným způsobem řešení implementace.
16.04.2021
Mezi Rumburkem a Velkým Šenovem se zvýší rychlost vlaků
Správa železnic opraví přibližně 16 kilometrů dlouhý traťový úsek mezi Rumburkem a Velkým Šenovem na Děčínsku. Hlavním cílem stavebních prací je zvýšení traťové rychlosti až na 90 km/h a odstranění propadů rychlosti. Akce si vyžádá přerušení provozu vlaků, výluka začíná v neděli 18. dubna, skončí v polovině července a definitivně hotovo bude během září. Plánované náklady jsou 347,7 milionu Kč.
14.04.2021
Rekonstrukce mostu ve Vilémově u Šluknova si vyžádá nepřetržitou výluku
Správa železnic letos dokončí rekonstrukci viaduktu přes Karolinino údolí ve Vilémově u Šluknova na trati Rumburk – Sebnitz. Ta začala loni na jaře, kvůli pandemii a zpoždění dodávek potřebného materiálu ze zahraničí se výměna ocelové konstrukce samotného mostu uskuteční až letos během 90denní výluky, která začne v neděli 18. dubna.
12.04.2021
Stanice v Adamově projde komplexní rekonstrukcí
Modernizační práce na prvním koridoru mezi Brnem, Adamovem a Blanskem, které odstartují letos v září, budou zahrnovat také rekonstrukci stanice v Adamově. Právě pro tuto část vyhlásila nyní Správa železnic tendr na zhotovitele stavebních prací. V Adamově vzniknou dvě ostrovní nástupiště a nová lávka, rekonstrukcí projdou odbavovací prostory pro cestující. Předpokládaná hodnota zakázky dosahuje 688 milionů korun.
09.04.2021
Začíná rekonstrukce výpravní budovy v Plané u Mariánských Lázní
Správa železnic zahájila rekonstrukci výpravní budovy ve stanici Planá u Mariánských Lázní. Stavbu zrealizuje společnost ANTONY COMPANY, která předložila nejvýhodnější nabídku, a to ve výši přibližně 35,2 milionu korun. V minulém týdnu došlo k předání staveniště zhotoviteli, práce potrvají rok.
08.04.2021
Správa železnic představila aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí v ČR
Správa železnic dnes představila aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. V současné době se nacházíme v předinvestiční fázi celého programu, se zahájením stavebních prací na prvních pilotních úsecích se počítá v roce 2025.