Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

31.08.2021
Skončila instalace systému ETCS na úseku z Prahy-Uhříněvsi do Votic
Správa železnic dnes slavnostně ukončila další etapu instalace systému ETCS na svých páteřních tratích. Jednotným evropským zabezpečovačem nově disponuje také úsek čtvrtého tranzitního železničního koridoru z Prahy-Uhříněvsi do Votic. Práce zde probíhaly od listopadu 2019 do letošního května, jejich zhotovitelem byla společnost AŽD.
27.08.2021
Začíná rekonstrukce stanice Holešov
Správa železnic vybrala zhotovitele modernizace železniční stanice Holešov. Rekonstrukci zrealizují firmy SIGNALBAU a TOMI – REMONT za 380 milionů korun. Stavební práce začnou letos v září a potrvají 12 měsíců.
26.08.2021
Správa železnice zahájí rekonstrukci rozsáhlé výpravní budovy v Teplicích
Správa železnic vypsala výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro první etapu rekonstrukce historické výpravní budovy ve stanici Teplice v Čechách. Nejvyšší přípustná nabídková cena je 279,5 milionů korun. Práce v první etapě se zaměří na opravu fasády a přilehlého nástupiště, jejich zahájení se předpokládá ještě letos. Na ni naváže druhá etapa obsahující zejména opravu interiéru objektu a úpravy okolí výpravní budovy. Hotovo bude na jaře 2024, celková investice se plánuje ve výši 954 milionů korun.
26.08.2021
Správa železnic získá lokomotivu Vectron
Správa železnic podepsala se společností Siemens Mobility Česká republika smlouvu na nákup vícesystémové lokomotivy Siemens Vectron. Elektrická lokomotiva bude dodána letos na podzim. Správce drážní infrastruktury ji bude využívat pro diagnostiku tuzemské i zahraniční železniční sítě včetně traťové části ETCS.
25.08.2021
Taktické cvičení prověřilo funkčnost nového zabezpečení Březenského tunelu
Cvičení Hasičského záchranného sboru Správy železnic dnes prověřilo fungování nového zabezpečovacího systému Březenského tunelu, včetně unikátního systému Accur8vison založeného na přesné laserové detekci. Druhý nejdelší železniční tunel na našem území se nachází na trati z Chomutova do Žatce. Instalace zařízení na portály tunelu přispěje k eliminování neoprávněného vstupu osob do jeho tubusu a tím dojde ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu.
25.08.2021
Vlaky na Slovensko jezdí u Valašského Meziříčí téměř dvojnásobnou rychlostí
V modernizované stanici Lhotka nad Bečvou se dnes uskutečnilo slavnostní ukončení rekonstrukce v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou. Jejím hlavním přínosem je zvýšení traťové rychlosti z 80 až na 160 km/h a tomu odpovídající zkrácení jízdních dob vlaků. Práce na pomezí Zlínského a Olomouckého kraje začaly v červnu 2019 a trvaly necelé dva roky.
24.08.2021
V Litoměřicích se otevírá opravená výpravní budova
Správa železnic dokončila opravu výpravní budovy na zastávce Litoměřice město. Za přibližně 14 milionů Kč bez DPH ji realizovala společnost Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice. Stavební práce probíhaly od září loňského roku a skončily letos v červenci.
20.08.2021
Na dokončené stavby ve Šluknovském výběžku vyjel zvláštní parní vlak
Správa železnic dnes uspořádala slavnostní jízdu parního vlaku po několika stavbách, které nedávno dokončila v oblasti Šluknovského výběžku. Trasa vedla po opraveném traťovém úseku z Rumburku do Velkého Šenova, poté po zrekonstruovaném železničním viaduktu ve Vilémově u Šluknova. Následovala prohlídka stanice Mikulášovice dolní nádraží, kde prošlo přestavbou jak kolejiště, tak i výpravní budova. Stavební práce na jednotlivých akcích probíhaly od března 2019, celková výše nákladů přesáhla 750 milionů korun.
17.08.2021
Výpravní budova plzeňského nádraží prochází výraznou proměnou
Správa železnic slavnostně zahájila rekonstrukci památkově chráněného objektu výpravní budovy na plzeňském hlavním nádraží. Vlastní stavební práce začaly v květnu a potrvají přibližně dva a půl roku. Realizuje je Společnost nádraží Plzeň, kterou tvoří Metrostav DIZ, OHL ŽS a AVERS. Za 667,9 milionu korun získá západočeská metropole moderní vstupní bránu do města.
16.08.2021
V Adamově se postaví nová nástupiště a lávka přes celé kolejiště
Výstavbu dvou nových ostrovních nástupišť ve stanici Adamov, přístupných z nové lávky překonávající celé kolejiště, přinese stavební akce, která se začne realizovat v říjnu letošního roku. Správa železnic má pravomocné stavební povolení, zhotovitelem prací bude Společnost Adamov (Swietelsky Rail CZ + Elektrizace železnic Praha). Celkové investiční náklady akce dosáhnou částky 834 milionů korun bez DPH.