Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

10.08.2021
Cestující v Roudnici nad Labem získají bezbariérový přístup na nástupiště
Správa železnic vybrala zhotovitele rekonstrukce nástupišť ve stanici Roudnice nad Labem a zajištění bezbariérového přístupu na ně pomocí výtahů. Budou jimi společnosti Chládek & Tintěra, Litoměřice, a Monzas, které předložily nabídku ve výši 344,6 milionu korun. Stavba přinese výrazné zlepšení bezpečnosti železniční dopravy. Začne v srpnu, konec prací je naplánován na listopad příštího roku.
09.08.2021
Správa železnic opraví také koridorový úsek mezi Adamovem a Blanskem
Kompletní rekonstrukce železničního svršku v celém mezistaničním úseku a sanace železničního spodku ve vybraných úsecích druhé traťové koleje i celková rekonstrukce adamovské zastávky jsou hlavní cíle plánované modernizace infrastruktury mezi Adamovem a Blanskem. Stavební práce začnou letos na podzim a skončí v roce 2023. Správa železnic už vybrala dodavatele stavebních prací, stala se jím Společnost AdaBla (OHL ŽS + Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby + TRAMO RAIL). Vysoutěžená cena je 2,62 miliardy korun bez DPH. Projekt bude spolufinancovaný z nástroje CEF Blending, který kombinuje finanční prostředky z unijního Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a úvěr od Evropské investiční banky.
05.08.2021
V Děčíně projde kompletní obnovou propojení tratí na březích Labe
Správa železnic vybrala zhotovitele optimalizace trati mezi stanicemi Děčín východ a Děčín-Prostřední Žleb. Úsek propojuje železniční tratě na pravém a levém břehu Labe a je součástí nákladního koridoru Transevropské dopravní sítě (TEN-T). Kompletní obnovu trati, jejíž součástí jsou nová protihluková opatření, provede za 1 082 500 000 korun Společnost most Prostřední Žleb. Jejím správcem je STRABAG Rail, společníky DT Mostárna a STRABAG AG. Zahájení hlavních stavebních prací je plánováno ještě v letošním roce, dokončení celé stavby pak v listopadu 2023.
03.08.2021
Modernizace trati zajistí plynulejší provoz vlaků mezi Brnem a Adamovem
Kompletní rekonstrukce železničního svršku a částečně i železničního spodku, výstavba nové odbočky Svitava a potřebné úpravy zastávek Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou jsou náplní plánované modernizace části prvního koridoru na sever od Brna. Dodavatelem stavby bude Společnost MALADA, kterou tvoří firmy Subterra, STRABAG Rail a Elektrizace železnic Praha. Vysoutěžená cena je 2,4 miliardy korun bez DPH. Práce začnou v letos říjnu, hotovo bude v roce 2023. Projekt bude spolufinancovaný z programu CEF Blending, který je kombinací finančních prostředků z unijního Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a úvěru od Evropské investiční banky.
29.07.2021
Správa železnic a DB Netz vybraly projektanta Krušnohorského tunelu
Správa železnic a DB Netz uzavřely smlouvu s dodavatelem na zajištění projektové přípravy přeshraničního úseku vysokorychlostní tratě (VRT) z Prahy do Drážďan. Projektanti tak v nejbližší době zahájí práce na dokumentaci pro připravovaný Krušnohorský tunel.
27.07.2021
V Benešově se prodlužuje podchod pod nádražím
Lepší podmínky pro přístup na nástupiště a spojení železničního a autobusového nádraží se západní částí města jsou cílem prodloužení podchodu v Benešově. Stavební práce za 47,3 milionu korun realizuje společnost STRABAG Rail. Hotovo má být do konce letošního roku.
23.07.2021
První patro výpravní budovy Děčín východ využije místní dům dětí a mládeže
Správa železnic a Město Děčín se dohodly na využití celého 1. patra nádražní budovy v železniční stanici Děčín východ. Doposud nevyužitý rozsáhlý prostor bude upravený zejména pro technické obory domu dětí a mládeže.
23.07.2021
Společné komuniké Správy železnic a města Louny
Správa železnic představila projekt vysokorychlostní tratě (VRT) na jednání se zástupci města Louny. Právě do Loun totiž bude odbočovat nová trať z vysokorychlostního koridoru mezi Prahou a Drážďany.
21.07.2021
Světová architektura v Brně: Mezinárodní soutěž na nové hlavní nádraží vyhráli nizozemští architekti Benthem Crouwel
Je rozhodnuto – nové brněnské hlavní nádraží vznikne podle návrhu nizozemského ateliéru Benthem Crouwel Architects, který stojí za projektem železniční stanice v Rotterdamu nebo rekonstrukcí a dostavbou nádraží v Amsterdamu. Podle vítězů se brněnské nádraží stane novou branou do města a pozitivním impulzem pro vznikající čtvrť Trnitá na nábřeží řeky Svratky. Brňané získají moderní přestupní uzel a záruku dalšího rozvoje zdejší železniční dopravy. Výběr odborné poroty, ve které zasedla architektka Eva Jiřičná nebo urbanista Peter Gero, potvrdily v tomto týdnu vedení města Brna i Správa železnic. Kancelář architekta města Brna vystaví jako organizátor soutěže všechny návrhy včetně velkého modelu nové čtvrti v Křížové chodbě brněnské Nové radnice na konci září.
15.07.2021
Práce na elektrizaci trati z Brna do Střelic postoupily do závěrečné fáze
Zatím nejnáročnější nepřetržitou výluku si vyžádaly intenzivní stavební práce, které se v současné době odehrávají v rámci elektrizace dvoukolejného traťového úseku z Brna do Střelic. Vlaky zde přestaly jezdit 2. července, až do 20. září je nahradí autobusy. Poté budou cestující moci opět využívat zrekonstruovaná nástupiště na zastávkách Troubsko a Střelice dolní. V celém úseku bude také dokončena montáž trakčního vedení. Celkové investiční náklady akce dosahují 2,7 miliardy korun. Na jejím spolufinancování se významnou měrou podílí Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Doprava, národní zdroje zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.