Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

09.04.2021
Začíná rekonstrukce výpravní budovy v Plané u Mariánských Lázní
Správa železnic zahájila rekonstrukci výpravní budovy ve stanici Planá u Mariánských Lázní. Stavbu zrealizuje společnost ANTONY COMPANY, která předložila nejvýhodnější nabídku, a to ve výši přibližně 35,2 milionu korun. V minulém týdnu došlo k předání staveniště zhotoviteli, práce potrvají rok.
08.04.2021
Správa železnic představila aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí v ČR
Správa železnic dnes představila aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. V současné době se nacházíme v předinvestiční fázi celého programu, se zahájením stavebních prací na prvních pilotních úsecích se počítá v roce 2025.
07.04.2021
Začne rekonstrukce trojice přejezdů na trati Čáslav – Třemošnice
Správa železnic vybrala zhotovitele modernizace tří úrovňových křížení na regionální dráze z Čáslavi do Třemošnice. Zvýšení zabezpečení přejezdů zrealizují společně firmy AŽD Praha a Chládek a Tintěra Pardubice. Nejvýše přípustná nabídková cena činila 68,1 milionu korun, vybraný dodavatel nabídl provedení prací za 63,2 milionu korun. Ze silnic první třídy zmizí jeden z posledních přejezdů zabezpečených výstražnými kříži, po rekonstrukci bude osazený závorami.
31.03.2021
Správa železnic intenzivně řeší situaci s nadměrným hlukem v Židlochovicích
Židlochovice jsou konečnou stanicí na železniční trati z Hrušovan u Brna, která byla kompletně modernizována a elektrifikována. Provoz začal v prosinci 2019, stavba byla kompletně dokončena vloni v říjnu a v současnosti je ve zkušebním provozu. Součástí projektu byla i akustická studie, která navrhla protihluková opatření zajišťující dodržení hlukových limitů ve venkovním prostoru okolních obytných staveb. V rámci modernizace proto došlo k vybudování standardních protihlukových stěn.
30.03.2021
Vlaky mohou v úseku z Českého Brodu do Prahy-Uhříněvsi využívat systém ETCS
Správa železnic pokračuje v zavádění celoevropského zabezpečovacího systému ETCS na své síti. Dokončena již byla také jeho instalace v úseku z Českého Brodu do Prahy-Uhříněvsi. Šlo o první etapu prací v rámci investiční akce nazvané ETCS Kralupy nad Vltavou – Praha – Kolín. Zhotovitelem stavby je společnost AŽD.
29.03.2021
Správa železnic vypisuje soutěž na zhotovitele stavby nového podchodu v Kolíně
Zajistit bezbariérový přístup na všechna nástupiště a propojit přednádražní prostor se Starokolínskou ulicí je cílem plánované výstavby nového podchodu ve stanici Kolín. Správa železnic vypsala opakovaný tendr na dodavatele stavebních prací. Nejvýše přípustná nabídková cena zakázky je 423,3 milionu Kč bez DPH.
28.03.2021
Správní rada Správy železnic se sešla na řádném zasedání
Správní rada Správy železnic se sešla na svém pravidelném zasedání. Projednala roční účetní závěrku a Výroční zprávu organizace za rok 2020.
25.03.2021
Od dubna se výrazně omezí provoz na hlavním železničním koridoru
V úterý 6. dubna 2021 začne platit výluková změna jízdního řádu na trati mezi Českou Třebovou a Kolínem, jejímž cílem je výrazně snížit počet vlaků na tomto úseku prvního železničního koridoru. Důvodem omezení provozu je souběh několika stavebních akcí, zejména pak modernizace trati mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí a přestavba železničního uzlu Pardubice. Zároveň budou probíhat opravné práce na mostu Kyjevská v Pardubicích a na výstavbě dálničního mostu D35 v Uhersku. Výlukový jízdní řád bude platit do poloviny roku 2023.
24.03.2021
Správa železnic a DB Netz mají další dodavatele pro Krušnohorský tunel
Správa železnic a DB Netz AG dokončily další z plánovaných veřejných zakázek na zajištění projektové přípravy přeshraniční části nového železničního spojení Drážďany – Praha. V březnu uzavřely smlouvu se společností IMM Maidl & Maidl Beratende - Ingenieure GmbH & Co. KG na doprovodné plánovací znalecké činnosti při stavbě Krušnohorského tunelu.
18.03.2021
Správa železnic vyhlašuje tendr na nový most přes Orlík
Správa železnic hledá zhotovitele rekonstrukce mostu u Červené nad Vltavou. Zakázka zahrnuje výstavbu nového přemostění a odstranění stávajícího, technicky nevyhovujícího mostu. Součástí vypsané zakázky je podmínka, která stanovuje nejvyšší přípustnou nabídkovou cenu ve výši 543 914 065 korun bez DPH.