Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

01.09.2020
Němečtí experti prezentovali varianty tunelového řešení mezi Dejvicemi a Veleslavínem
Závěry posudků na nejvhodnější variantu trasy pod pražskými Střešovicemi v rámci projektu modernizace trati Praha – Kladno představil včera profesor Markus Thewes z Ruhrské univerzity v Bochumi. Podle jeho expertního týmu vychází jako nejvýhodnější tzv. varianta Jih, která má vést tunelem pod Ústřední vojenskou nemocnicí a kostelem svatého Norberta. K tomuto trasování se kloní i Česká geologická služba, která pro Správu železnic připravuje 3D model daného území.
31.08.2020
Správa železnic a DB Netz AG vypisují tendr na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí k nové trati Drážďany – Praha
DB Netz AG a Správa železnic vyhlašují veřejnou soutěž na projekční práce ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí v rámci společného projektu Nové železniční spojení Drážďany – Praha. Zpracování dokumentace v procesu předprojektové přípravy se předpokládá v letech 2020 až 2024.
28.08.2020
Správní rada se sešla na pravidelném zasedání
Správní rada Správy železnic se sešla 28. srpna na svém pravidelném zasedání. Projednala výsledek hospodaření státní organizace za období leden – červen 2020 a návrh nové cenové politiky v oblasti cen za užití dráhy jízdou vlaku.
27.08.2020
Správa železnic plánuje zkvalitnit prostředí veřejných toalet v železničních stanicích
Správa železnic se v následujícím období kromě rekonstrukčních a opravných akcí na výpravních budovách zaměří také na zkvalitnění prostředí veřejných toalet ve vybraných železničních stanicích. Zvýšení úrovně a kvality provozu se bude týkat nejen zlepšení jejich stavebně technického stavu, ale také postupného vybavování toalet turnikety a elektronickými automaty dveřního zámku, aby nebylo nutné čekat na vydání klíče pokladními.
27.08.2020
Na třech nádražích budou koncertovat mladí hudebníci
Správa železnic se stala generálním partnerem turné hudebního seskupení Police Symphony Orchestra. To začíná dnes dvěma koncerty v hale plzeňského hlavního nádraží.
26.08.2020
Začala rekonstrukce berounské nádražní budovy
Středočeské město Beroun se bude moci pyšnit kompletně zmodernizovaným nádražím. K nedávno zrekonstruované stanici se teď přidá i výpravní budova, kterou tvoří komplex tří vzájemně propojených objektů. Její rekonstrukci slavnostně zahájila Správa železnic právě dnes. Stavební práce potrvají dva roky, hotovo má být v létě 2022.
25.08.2020
První česká železniční „dálnice“ roste mezi Vinohradskými tunely a Hostivaří
Správa železnic ve spolupráci se stavebními společnostmi Metrostav, Swietelsky Rail CZ a SMP CZ představila médiím aktuální podobu tzv. hostivařského koridoru. Stavbaři mají za sebou zhruba dvě třetiny realizace projektu a mohli tak ukázat větší částí zprovozněných kolejí i hrubé stavby nových zastávek.
20.08.2020
Koncept Správy železnic na zabezpečení tratí se zjednodušeným řízením provozu
Správa železnic se zabývá výhledovým zabezpečením tratí, na kterých je v současnosti zjednodušený způsob řízení dopravy podle předpisu D3. Celkem se jedná o 80 úseků na 78 tratích, které byly na základě provozně-technického posouzení rozděleny do tří kategorií podle jejich budoucího zabezpečení.
18.08.2020
Bezpečnostní opatření na tratích se zjednodušeným řízením provozu vlaky nezpožďují
První dny platnosti balíčku podpůrných organizačních opatření na tratích se zjednodušeným způsobem řízení dopravy podle předpisu D3 ukazují, že změny, jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti provozu, neovlivňují stabilitu jízdního řádu a vlaky nezpomalují. Odpovídá to analýze, kterou Správa železnic před zavedením ohlašovací povinnosti zpracovala.
18.08.2020
Systém ETCS získá také trať z Plzně do Chebu
Celoevropský zabezpečovací systém ETCS bude zajišťovat bezpečný provoz také na rameni 3. tranzitního železničního koridoru z Prahy na západ Čech. Správa železnic dnes slavnostně zahájila jeho instalaci na 107 kilometrů dlouhém úseku z Plzně do Chebu, který je také částí transevropské jádrové dopravní sítě. Součástí stavby je rovněž vybudování nového zabezpečovacího zařízení ve stanici Cheb. Investiční akce vychází z Evropského prováděcího plánu a Národního implementačního plánu ERTMS/ETCS. První stavební práce byly zahájeny již v závěru minulého roku, hotovo bude v srpnu 2022.