Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

17.03.2021
Správa železnic hledá projektanta modernizace uzlu Česká Třebová
Správa železnic vyhlásila výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro modernizaci železničního uzlu Česká Třebová. Předpokládaná hodnota zakázky činí 274,8 milionu korun. Vlastní zahájení rozsáhlé přestavby celého uzlu, který plní důležitou roli jak v osobní, tak i v nákladní železniční dopravě, se předpokládá v závěru roku 2023. Práce potrvají 68 měsíců.
09.03.2021
Správa železnic prodlouží podchod v Benešově
Správa železnic hledá zhotovitele prodloužení stávajícího podchodu ve stanici Benešov u Prahy. Díky realizaci tohoto projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících i k lepšímu napojení západní části města na železniční stanici a autobusové nádraží. Odhadovaná cena stavby je 37 866 000 korun, hotovo má být do konce letošního roku.
08.03.2021
Veřejná zakázka na zhotovitele revitalizace trati z Lovosic do České Lípy
Správa železnic vyhlásila veřejnou zakázku na zhotovitele revitalizace trati z Lovosic do České Lípy. Jejím cílem je zejména zvýšení traťové rychlosti a bezpečnosti železničního provozu i zkrácení jízdních dob vlaků prostřednictvím rekonstrukce železničního svršku i spodku, nástupišť a přejezdů. Pro zadávací řízení byla stanovena nejvyšší přípustná nabídková cena 1 007 222 679 korun bez DPH. Vlastní zahájení prací je plánováno letos v červenci, dokončení pak v listopadu příštího roku.
08.03.2021
Správa železnic hledá zhotovitele záměru projektu zdvoukolejnění nákladní spojky přes Prahu-Malešice
Správa železnic vyhlásila výběrové řízení na vypracování záměru projektu zdvoukolejnění trati mezi Prahou-Libní a Prahou-Hostivaří. Předpokládaná hodnota zakázky činí 5 568 000 korun. Samotná přestavba železnice, která plní významnou roli zejména v nákladní dopravě, se předpokládá v letech 2026 až 2028.
04.03.2021
Začíná příprava geologického průzkumu pro přeshraniční část VRT Praha – Drážďany
Správa železnic s německou DB Netz dovedly k podpisu smlouvy další z plánovaných veřejných zakázek na zajištění projektové přípravy vysokorychlostního vlakového spojení mezi Prahou a Drážďany. Pro přeshraniční úsek Ústí nad Labem – Heidenau byly uzavřeny dvě smlouvy potřebné k přípravě terénního průzkumu. Podílet se na ní budou experti ze zahraničí.
03.03.2021
Správa železnic zahajuje rekonstrukci výpravní budovy v Písku
Výpravní budova v železniční stanici Písek se výrazně přiblíží svému historickému vzhledu. Umožní to její celková rekonstrukce, kterou právě zahajuje Správa železnic. Výsledkem investice s celkovými náklady ve výši 54 milionů korun bude dále zvýšení komfortu pro cestující, úprava přilehlého okolí a zlepšení návaznosti na ostatní druhy dopravy.
02.03.2021
Zvýší se zabezpečení trati Boří les – Lednice
Na regionální trati Boří les – Lednice se zvýší zabezpečení provozu. Zjednodušené řízení drážní dopravy nahradí organizace a řízení podle předpisu D1. Nezbytné úpravy infrastruktury v břeclavské místní části Poštorná vyjdou přibližně na 2,8 milionu korun. Správa železnic nyní formou veřejné zakázky vybírá jejich zhotovitele.
01.03.2021
Správa železnic vybrala zhotovitele přípravné dokumentace pro přímé spojení ruzyňského letiště s Kladnem
Správa železnic uzavřela smlouvu o dílo s dodavatelem záměru projektu a dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu, která umožní přímé spojení Letiště Václava Havla s Kladnem. Za částku 27,27 milionu korun je zpracuje společnost tvořená firmami SAGASTA, AFRY CZ a AF-Infrastructure AB. Stavební práce by měly proběhnout v letech 2023 až 2025, celkové investiční náklady budou známy po dokončení záměru projektu.
26.02.2021
Skončí rekonstrukce několika výpravních budov na Vysočině, další letos začnou
Správa železnic letos dokončí rekonstrukce hned několika výpravních budov v Kraji Vysočina, na dalších místech naopak dojde k zahájení prací. Stavební ruch se tak přesune z Třebíče, Skleného nad Oslavou a Křižanova na nádraží ve Velkém Meziříčí a Světlé nad Sázavou. Celkové náklady těchto pěti investičních akcí přesahují 190 milionů korun.
26.02.2021
Začíná rekonstrukce železničního mostu přes Sázavu
Správa železnic zrekonstruuje železniční most na okraji Havlíčkova Brodu, který leží na jednokolejné neelektrizované celostátní trati Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem. Most převádí trať přes řeku Sázavu a cyklostezku. Celkové investiční náklady jsou 111,8 milionu Kč.