Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

08.07.2021
Rekonstrukcí už letos prošlo přes šedesát přejezdů
Správě železnic se daří realizovat plán zrekonstruovat v průběhu letošního roku 200 železničních přejezdů. Do modernizace spojené z velké části také se zvýšením úrovně zabezpečení investuje správce drážní infrastruktury podle předpokladů téměř 2 miliardy korun. V prvním pololetí byly rekonstrukce dokončeny na 65 přejezdech. Na dalších 67 v současnosti stavební práce probíhají.
30.06.2021
Výpravní budova ve Strakonicích slouží po rekonstrukci jako přestupní terminál
Ve Strakonicích se dnes uskutečnilo slavnostní ukončení rekonstrukce tamní výpravní budovy, která bude nově sloužit i jako zázemí pro cestující a řidiče z přilehlého dopravního terminálu. Přestavba objektu začala v říjnu 2019 a stavební práce vyšly na 79 milionů korun. Financování akce zajistil Státní fond dopravní infrastruktury, zhotovitelem prací byla společnost ANTONY COMPANY.
29.06.2021
Správa železnic letos dokončila renovaci téměř tří desítek výpravních budov
Správa železnic pokračuje i v letošním roce v intenzivní obnově nádražních budov po celé republice. Zrekonstruuje nebo opraví celkem 114 objektů, které získají moderní odbavovací prostory, bezbariérové přístupy a stanou se tak příjemnějším a pohodlnějším místem pro tamní cestující i zaměstnance. Do konce června bylo dokončeno 28 objektů. Finanční náklady, které budou do těchto plánovaných stavebních akcí vynaloženy, dosáhnou částky 2,015 miliardy korun.
28.06.2021
Nová verze Interaktivní mapy Správy železnic nabízí další funkcionality
Stávající mapa byla spuštěna v roce 2019 a obsahuje základní informace o investičních akcích Správy železnic, významných opravných pracích a připravovaných Rychlých spojeních včetně vysokorychlostních tratí. Upravená verze zachovává jednoduchost používání, intuitivní ovládání a přináší rozšíření funkčností, větší rozsah dostupných informací a nové možnosti vyhledávání, zároveň přidává další kategorie.
27.06.2021
Zprovozňování koridoru na Břeclavsku a Hodonínsku
Správa železnic opravuje v poničeném úseku koridoru také železniční svršek. Rozsah jeho poškození nebyl zpočátku pod nánosy trosek zřejmý. Měření v úseku odhalila poruchy geometrické polohy koleje. V průběhu zítřejšího dne proto ještě bude nutné kolej s pomocí podbíječky usadit do trvalé polohy. Obnovení provozu v první traťové koleji v omezeném režimu pro dieselové lokomotivy předpokládáme v úterý.
26.06.2021
Správa železnic dokončila v průběhu noci největší část odklízecích prací na obou traťových kolejích na nejponičenějším úseku.
Mezi Moravskou Novou Vsí a Lužicemi nyní zahajuje opravné práce pro zajištění provozu nezávislou trakcí (pomocí dieselových lokomotiv) po první traťové koleji (1 TK). Předpokládáme částečné obnovení provozu na konci víkendu, informace budeme upřesňovat dle postupu prací. Úplný rozsah poškození se ukáže až v průběhu oprav, nelze tedy predikovat přesný termín. Obnovení plného elektrického provozu je otázkou týdnů. Správa železnic již intenzivně jedná s dodavateli, řada částí infrastruktury se bude vyrábět na míru. Děkujeme všem firmám za jejich maximální součinnost.
25.06.2021
Správa železnic představí zrestaurované nádražní hodiny ve stanici Dolní Žleb
V pohraniční železniční stanici Dolní Žleb se zítra uskuteční slavnostní odhalení zrenovovaných historických hodin. Akce začíná v 15.15 hodin, mimo jiné se jí zúčastní i odborníci z Česka a Německa, kteří se podíleli na zrestaurování tohoto unikátního zařízení.
25.06.2021
Nádražní budova v Horažďovicích prošla celkovou opravou
Cestujícím ve stanici Horažďovice slouží revitalizovaná výpravní budova. Správa železnic dokončila rok trvající opravu, která kromě zlepšení stavu samotného objektu přinesla i novou úpravu nejbližšího okolí. Stavební práce v Horažďovicích začaly loni v červnu, za 22,1 milionu korun je zrealizovala společnost EDIKT.
24.06.2021
Společné komuniké Správy železnic a Agrární komory České republiky
Zástupci Správy železnic jednali společně s Agrární komorou České republiky o aktuálním stavu příprav vysokorychlostních tratí (VRT). Po dohodě obou stran je zveřejněno následující prohlášení, ve kterém jsou shrnuty základní postoje obou organizací.
24.06.2021
Stavba mezi odbočkou Berounka a Karlštejnem prošla úspěšně hodnocením vlivu na životní prostředí
Připravovaná modernizace traťového úseku mezi novou odbočkou Berounka a Karlštejnem získala v minulých dnech kladné stanovisko v procesu EIA, kterým se posuzuje vliv stavby na životní prostředí. Správa železnic tak bude moci v nejbližší době zahájit územní řízení, na jehož konci bude vydání územního rozhodnutí. Mezitím již probíhají práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby, která by se měla realizovat v letech 2023 až 2026.