Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

26.04.2016
Preventivní vlak startuje na severní Moravě
Ostrava, Opava, 26. dubna 2016 – Železnice je synonymem bezpečného cestování za předpokladu dodržení základních pravidel bezpečného chování. Neúprosné statistiky nehod jsou silným impulzem pro České dráhy pokračovat i letos ve svých aktivitách v oblasti prevence na železnici a zvyšovat úroveň respektu k jasně daným pravidlům na dráze. Národní dopravce startuje dnes spolu s partnery Správou železniční dopravní cesty, Policií ČR a ČD Cargo čtrnáctý ročník úspěšného projektu Českých drah „Preventivní vlak bezpečné železnice“, tentokrát na severní Moravě. V úterý a středu 26. a 27. dubna na svinovském nádraží v Ostravě, ve čtvrtek a pátek na nádraží Opava východ, nabídne netradiční projekci filmu „To nedáš!“, diskuzi s vyšetřovateli nebo nácvik první pomoci.
22.04.2016
Provoz na trati Újezdec u Luhačovic – Vlárský průsmyk je bezpečnější a úspornější
Přerov, 22. dubna 2016 – Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila modernizaci zabezpečovacího zařízení na trati Újezdec u Luhačovic – Vlárský průsmyk. Cílem projektu bylo vybudovat v tomto úseku kompletní dálkově ovládaný systém dispečerské a řídicí techniky.
13.04.2016
Část kolejiště ve stanici Česká Třebová prošla rekonstrukcí
Česká Třebová, 13. dubna 2016 – Správa železniční dopravní cesty zrekonstruovala železniční svršek a přilehlé výhybky tzv. čtvrtého svazku směrové skupiny nákladního nádraží v železniční stanici Česká Třebová. Projekt se podílel na naplnění globálního cíle prioritní osy 1 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy na transevropské dopravní síti TEN-T.
12.04.2016
Riskuješ? Zaplatíš! A někdy i životem…
Liberec, 12. dubna 2016 – Včera se uskutečnila preventivně bezpečností akce „Riskuješ? Zaplatíš!“, kterou pořádala Správa železniční dopravní cesty a Policie České republiky. Touto pilotní akci na území Libereckého kraje chtějí obě instituce upozornit na riskantní chování řidičů i chodců při pohybu na železnici a železničních přejezdech.
12.04.2016
Speciální vozidla SŽDC získala radiostanice pro komunikaci v digitálním systému GSM-R
Praha, 12. dubna 2016 – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vybavila svá speciální hnací vozidla radiostanicemi umožňujícími komunikaci v digitálním rádiovém systému GSM-R. Ten bude postupně zaveden na všech tratích v ČR zařazených do transevropské dopravní sítě TEN-T. Celkem se úpravy týkaly 377 vozidel pro správce drážní infrastruktury.
07.04.2016
Jižní částí brněnského železničního uzlu se jezdí rychleji a komfortněji
Modřice, 7. dubna 2016 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila modernizaci trati v úseku mezi Modřicemi a Brnem-Horními Heršpicemi. Hlavním přínosem projektu je především zvýšení traťové rychlosti, ale navíc i větší pohodlí a bezpečnost cestujících.
07.04.2016
V Praze zahájilo provoz nové Centrální dispečerské pracoviště
Praha, 7. dubna 2016 – Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila výstavbu technologických prostor Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Praze. Jedná se o projekt vytvářející předpoklady pro postupné zavádění centralizovaného dálkového řízení provozu v rámci celé železniční sítě ČR.
05.04.2016
Provoz na trati Břeclav – Brno je bezpečnější a úspornější
Přerov, 5. dubna 2016 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila modernizaci zabezpečovacího zařízení na trati Břeclav – Brno. Cílem projektu bylo především zvýšení bezpečnosti provozu na železnici omezením vlivu lidského činitele a zavedením dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení (DOZ).
30.03.2016
Rekonstrukce železničního uzlu v Ústí nad Orlicí skončila
Praha, 30. března 2016 – Rekonstrukce stanice a navazujících traťových úseků se dočkalo vlakové nádraží v Ústí nad Orlicí. Tříleté omezení bylo spojené především se zvýšením rychlosti. Vlaky zde nyní mohou projíždět až 160 km/h. Investorem stavby byla Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), zhotovitelem pak EUROVIA CS.
29.03.2016
Mimořádná změna železniční osobní dopravy od 4. dubna
Praha, 29. března 2016 – Správa železniční dopravní cesty připravila od pondělí 4. dubna mimořádnou změnu jízdního řádu železniční osobní dopravy 2016 na tratích 010, 031, 148, 170, 181, 250, 270, 280, 320, 330 a tabulky Zvláštních vlaků Česká Třebová – Hanušovice. Stalo se tak na základě žádostí dopravců ČD a LEO Express.