Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

16.04.2021
Správní rada Správy železnic se sešla na řádném zasedání
Správní rada Správy železnic se sešla na svém pravidelném zasedání. Projednala zprávu o činnosti organizace a nájemní smlouvu se statuárním městem Havířov na část výpravní budovy.
16.04.2021
Správa železnic stanovila strategii implementace BIM pro letošní rok
Správa železnic chce v blízké budoucnosti zadávat, realizovat a řídit stavební akce plně v digitálním režimu. Proto připravila strategii začlenění procesu BIM (informační modelování staveb), která specifikuje organizační pojetí v rámci podniku a představuje konkrétní záměry společně s plánovaným způsobem řešení implementace.
16.04.2021
Mezi Rumburkem a Velkým Šenovem se zvýší rychlost vlaků
Správa železnic opraví přibližně 16 kilometrů dlouhý traťový úsek mezi Rumburkem a Velkým Šenovem na Děčínsku. Hlavním cílem stavebních prací je zvýšení traťové rychlosti až na 90 km/h a odstranění propadů rychlosti. Akce si vyžádá přerušení provozu vlaků, výluka začíná v neděli 18. dubna, skončí v polovině července a definitivně hotovo bude během září. Plánované náklady jsou 347,7 milionu Kč.
14.04.2021
Rekonstrukce mostu ve Vilémově u Šluknova si vyžádá nepřetržitou výluku
Správa železnic letos dokončí rekonstrukci viaduktu přes Karolinino údolí ve Vilémově u Šluknova na trati Rumburk – Sebnitz. Ta začala loni na jaře, kvůli pandemii a zpoždění dodávek potřebného materiálu ze zahraničí se výměna ocelové konstrukce samotného mostu uskuteční až letos během 90denní výluky, která začne v neděli 18. dubna.
12.04.2021
Stanice v Adamově projde komplexní rekonstrukcí
Modernizační práce na prvním koridoru mezi Brnem, Adamovem a Blanskem, které odstartují letos v září, budou zahrnovat také rekonstrukci stanice v Adamově. Právě pro tuto část vyhlásila nyní Správa železnic tendr na zhotovitele stavebních prací. V Adamově vzniknou dvě ostrovní nástupiště a nová lávka, rekonstrukcí projdou odbavovací prostory pro cestující. Předpokládaná hodnota zakázky dosahuje 688 milionů korun.
09.04.2021
Začíná rekonstrukce výpravní budovy v Plané u Mariánských Lázní
Správa železnic zahájila rekonstrukci výpravní budovy ve stanici Planá u Mariánských Lázní. Stavbu zrealizuje společnost ANTONY COMPANY, která předložila nejvýhodnější nabídku, a to ve výši přibližně 35,2 milionu korun. V minulém týdnu došlo k předání staveniště zhotoviteli, práce potrvají rok.
08.04.2021
Správa železnic představila aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí v ČR
Správa železnic dnes představila aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. V současné době se nacházíme v předinvestiční fázi celého programu, se zahájením stavebních prací na prvních pilotních úsecích se počítá v roce 2025.
07.04.2021
Začne rekonstrukce trojice přejezdů na trati Čáslav – Třemošnice
Správa železnic vybrala zhotovitele modernizace tří úrovňových křížení na regionální dráze z Čáslavi do Třemošnice. Zvýšení zabezpečení přejezdů zrealizují společně firmy AŽD Praha a Chládek a Tintěra Pardubice. Nejvýše přípustná nabídková cena činila 68,1 milionu korun, vybraný dodavatel nabídl provedení prací za 63,2 milionu korun. Ze silnic první třídy zmizí jeden z posledních přejezdů zabezpečených výstražnými kříži, po rekonstrukci bude osazený závorami.
31.03.2021
Správa železnic intenzivně řeší situaci s nadměrným hlukem v Židlochovicích
Židlochovice jsou konečnou stanicí na železniční trati z Hrušovan u Brna, která byla kompletně modernizována a elektrifikována. Provoz začal v prosinci 2019, stavba byla kompletně dokončena vloni v říjnu a v současnosti je ve zkušebním provozu. Součástí projektu byla i akustická studie, která navrhla protihluková opatření zajišťující dodržení hlukových limitů ve venkovním prostoru okolních obytných staveb. V rámci modernizace proto došlo k vybudování standardních protihlukových stěn.
30.03.2021
Vlaky mohou v úseku z Českého Brodu do Prahy-Uhříněvsi využívat systém ETCS
Správa železnic pokračuje v zavádění celoevropského zabezpečovacího systému ETCS na své síti. Dokončena již byla také jeho instalace v úseku z Českého Brodu do Prahy-Uhříněvsi. Šlo o první etapu prací v rámci investiční akce nazvané ETCS Kralupy nad Vltavou – Praha – Kolín. Zhotovitelem stavby je společnost AŽD.