Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

11.05.2020
Správa železnic bude pokračovat v sanaci nestabilního náspu v úseku Hájek – Dalovice
V pátek 15. května zahájí Správa železnic v úseku Hájek – Dalovice dlouhodobou výluku, během které dojde k odtěžení stávajícího náspu a vybudování nového kolejiště a trakčního vedení. Stavba tak navazuje na předešlou investici z roku 2018, kdy došlo k sesuvu na této trati, který si vynutil zastavení provozu na více než tři měsíce. V současné době je v tomto úseku zavedena pomalá jízda. Po opravě bude trať v normovém stavu a bude zavedena plná traťová rychlost.
06.05.2020
Správa železnic připravuje rekonstrukci dalšího úseku podkrušnohorské trati
Centrální komise Ministerstva dopravy schválila záměr projektu na rekonstrukci trati z Ústí nad Labem do Chabařovic. Díky kladnému stanovisku může Správa železnic úspěšně pokračovat v přípravě stavby na další části takzvané Podkrušnohorské magistrály, která vede z metropole Ústeckého kraje až do Chebu.
04.05.2020
Vlaky se vrátí na část trati z Lovosic do Řetenic
Správa železnic dnes odstartovala opravné práce na traťovém úseku z Lovosic do Chotiměře. Provoz zde byl přerušen po sesuvu drážního tělesa v navazujícím úseku z Chotiměře do Radejčína. Náhradní přepravu cestujících mezi Lovosicemi a Radejčínem zajišťují od té doby autobusy. Správa železnic rozhodla o opravě poté, co Centrální komise Ministerstva dopravy schválila záměr projektu na rekonstrukci poškozené trati mezi Chotiměří a Radejčínem. Práce vyjdou na 10,7 milionu korun, vlaky se na opravený úsek vrátí v letošní letní sezoně.
04.05.2020
Správa železnic vypisuje opakovaný tendr na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí pro první vysokorychlostní úsek
Správa železnic dnes zveřejnila opakované zadávací řízení na zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) první vysokorychlostní trati v České republice v úseku Praha-Běchovice – Poříčany (VRT Polabí).
30.04.2020
Zvýšení trakčního výkonu napájecí stanice na Balabence zvýší spolehlivost provozu
Správa železnic podepsala smlouvu se zhotovitelem projektu a následně i realizace stavby, jejímž cílem je zvýšení trakčního výkonu napájecí stanice na pražské Balabence. Tím dojde k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu elektrických vlaků v metropoli. Vítěz veřejné zakázky, společnost Elektrizace železnic Praha, nejprve vypracuje projekt, samotná realizace prací by měla začít letos v prosinci. Dokončení investiční akce s celkovými náklady ve výši 532 milionů korun se plánuje v závěru roku 2022.
28.04.2020
Správa železnic letos zvýší zabezpečení dalších desítek přejezdů
Správa železnic po celé republice zvyšuje stupeň zabezpečení na přejezdech, které vytipovala jako potenciálně rizikové z hlediska možných střetů automobilů s drážními vozidly. Jedná se o doplnění výstražných světel, instalaci závorových břeven a také o nové technologie kompozitových břeven s LED diodami.
27.04.2020
Hnací vozidla Správy železnic budou umět komunikovat se systémem ETCS
Správa železnic vypisuje tendr na dodavatele palubních jednotek ETCS. V souvislosti se zaváděním tohoto jednotného evropského vlakového zabezpečovače na české železniční síti chce takto vybavit 98 svých speciálních drážních vozidel určených pro údržbu a opravy. Předpokládaná hodnota zakázky je 980 milionů korun. Spolufinancování bude zajištěno z Operačního programu Doprava a prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.
24.04.2020
Smlouva o spolupráci Správy železnic a SNCF urychlí a zlevní přípravu VRT
Správa železnic dnes podepsala se společností SNCF smlouvu o poskytování služeb při přípravě výstavby vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. Smlouva je dalším logickým a navazujícím krokem, který zajistí průběžnou kontrolu dokumentací pro územní rozhodnutí (DÚR) a pokračování prací na dalších technických předpisech, jež umožní v budoucnu nejen další stupně projektové přípravy VRT, ale i jejich výstavbu, zprovozňování, pravidelný provoz a údržbu.
23.04.2020
Vznikl první technický návod pro projektanty VRT v České republice
Správa železnic učinila další významný krok v přípravě vysokorychlostních tratí (VRT). Po roce intenzivních prací dokončila Manuál pro projektování VRT ve stupni DÚR. Jedná se o důležitý milník, neboť umožní zpřesnění podoby vysokorychlostních tratí. Příprava se díky tomu posune od stovky metrů širokého koridoru do podrobnosti konkrétních dotčených pozemků.
22.04.2020
Rekonstrukce napájecí stanice Rostoklaty zvýší spolehlivost provozu
Správa železnic zahajuje rekonstrukci trakční napájecí stanice (TNS) Rostoklaty, která zvýší spolehlivost provozu na frekventovaném tříkolejném úseku prvního koridoru. Přispěje k tomu jak zvýšení trakčního výkonu TNS, tak výstavba nové rozvodny. Práce potrvají do března 2022, celkové investiční náklady stavby dosahují 458 milionů korun.